Innlegg

Tilbyr gratis boligkjøperkurs til unge

Unge som kjøper bolig for første gang er ekstra utsatt for…

Svak konkurranse årsak til byggeproblemer

Svak konkurranse er en av årsakene til at det bygges for få…