Innlegg

En av fem kjøpere av brukte boliger er misfornøyde med kjøpet

Lite kunnskap om regelverket kan bidra til økt konfliktnivå,…

Vil «ny boliglov» gi mindre konflikter ved boligkjøp- og salg?

Lovene for boligkjøp- og salg er i endring. Forbeholdet «som…

Eiendomsmeglers plikter

Det er ofte diskusjon rundt kostnaden ved å bruke en eiendomsmegler…

Kravene til boligannonser skjerpet av Forbrukertilsynet

I dag har Forbrukertilsynet lansert en ny veiledning om markedsføring…

Nye boligannonser – enklere å innhente informasjon

1. oktober endret boligannonsene seg på FINN. Dette skjedde…

Finanstilsynet foreslår ny boliglånsforskrift

Finanstilsynet vil stramme inn på fleksibiliteten til bankene,…

Eiendom Norge strammer inn på markedsføringen av boliger

Eiendom Norge har vedtatt at salgsoppgaven innen 1. mars skal…

Stadig flere dropper BSU

Færre unge benytter seg av Boligsparing for ungdom (BSU), viser…