I denne delen av BoligMentorens artikkelarkiv kan du lese flere nyttige saker hvor vi har skrevet om temaet betalingsmislighold.

Tag Archive for: Betalingsmislighold

Forslag til Husleielovutvalget. (Ill. foto: iStock.com).
Utleieforsikring iStock
leieprisøkning
fradrag overstiger inntekter
ekskludert fra tilskuddsordningen

Stadig flere leier bolig – husleieloven foreslås revidert

Forbrukerrådet la onsdag 7. april frem en rapport som konkluderer…

Hva krangler leietaker og utleier om?

Husleietvistutvalget (HTU) har i de senere år hatt en økning…

Husleietvistutvalget – en rimelig og rask konfliktløser

Husleietvistutvalget (HTU) er et tvisteløsningsorgan som er…