Innlegg

Bedre mulighet for avdragsfrihet på boliglån – Fleksibilitetskvoten økes

Fleksibilitetskvoten i boliglånsforskriften ble i går vedtatt…

Innstramming av boliglånsforskriften?

I dag går høringsfristen ut for merknader til Finansdepartementets…