Innlegg

Bedre mulighet for avdragsfrihet på boliglån – Fleksibilitetskvoten økes

Fleksibilitetskvoten i boliglånsforskriften ble i går vedtatt…

Utlånspraksisen for forbrukslån strammes inn

Finanstilsynet har i høst lagt frem et utkast til forskrift…

Dagens fartsgrenser i boligmarkedet fortsetter

- Den høye gjelden i norske husholdninger utgjør fortsatt en…