Tag Archive for: arvelater

Ny arvelov med større pliktdel

Første januar 2021 trådte den nye arveloven i kraft. I store…

Ny brukervennlig arvelov

Regjeringen vedtok 28. februar den nye arveloven, som vil tre…

Arv etter foreldre

Arveloven og skifteloven har bestemmelser for deg som arving.…

Hvilke rettigheter har samboere ved arv?

Samboere med felles barn har rett til arv ved den andres død,…