Tag Archive for: AMS

Økt nettleie for nettkunder uten AMS-måler

Er du innvilget fritak for AMS-måler, eller er nettkunde som…

Unngå forbrukstopper – få lavere nettleie

NVE ønsker å få et jevnere strømforbruk og redusere periodene…

Automatiske strømmålere til alle husstander

I landet er det om lag 2,5 millioner strømabonnenter og innen…