I denne delen av BoligMentorens artikkelarkiv kan du lese flere nyttige saker hvor vi har skrevet om temaet allemannsrett.

Tag Archive for: Allemannsrett

BoligMentoren har sommerstengt telefon mellom mandag 17. juli og fredag 4. august. (Foto: iStock.com).
100-metersbeltet langs sjøen er underlagt et byggeforbud for å ivareta og beskytte strandsonen, et høyt verdsatt naturområde som er under stor utbyggingspress. (Begge ill. foto: Shutterstock).

Bygging i strandsonen

Økt friluftsliv innebærer at allemannsretten blir praktisert i større grad.

Prinsipiell dom om grunneieres strandrett og vern mot utbygging

Høyesterett avsa 12. februar 2019 en dom som avklarer hvilket…

Ny samarbeidsavtale – Advokatfirmaet Rekve Pleym

BoligMentoren har inngått et samarbeid med et av Nord-Norges…