Ta en elsjekkk og bli elsikker

Brann er enhver boligeiers største mareritt, hva kan vi gjøre for å unngå dette? Her kommer noen gode råd fra BoligMentorens nye samarbeidspartner Elfag.

Tekst: Cathrine K. Skogstrand – cathrine@boligmentoren.no

I henhold til tallene fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i 2016, er nesten halvparten av brannene i eneboliger knyttet til elektrisitet.

– Her sikrer du deg litt som å gå til tannlegen – regelmessig kontroll skaper en preventiv forutsigbarhet. Det blir gjerne rimeligere også enn når det etter 30 år oppstår en situasjon hvor du må gjøre store og kostbare endringer på det elektriske anlegget, forteller kjedekoordinator i Elfag, Trond Timmermann.

-Hvor ofte bør det elektriske anlegget kontrolleres?

-Vi anbefaler elsjekk hvert 5. år. En elsjekk er en fysisk og visuell inspeksjon av det elektriske anlegget.  Elfag har her et program som ivaretar intervallene. Alle leiligheter og hus over 20 år bør inngå i dette.

Les også: Elfags tilbud til BoligMentorens medlemmer

– Det er nok noen som vegrer seg for å ta en elsjekk rett og slett fordi de er redd for hva som er resultatet og hva det vil koste å rette opp. Hva vil du si til disse?

Vi pålegger ingen å rette feil etter kontroll, dette skal kun gi en pekepinn på helsetilstanden til det elektriske anlegget. Vi har også egne avtaler som gir kundene avbetaling hvis ønskelig, avslutter Timmermann.

Med tanke på elsikkerhet er det mange ting du selv kan gjøre. Her er en oversikt over ti enkle tiltak:

Ti enkle tiltak for å bedre el-sikkerheten i hjemmet:

  1. Vær forsiktig med løse lamper og frittstående ovner.
  2. Hold el- artikler over dyna.
  3. Ikke tørk klær på elektriske ovner.
  4. Bruk fastmonterte stikkontakter til permanent utstyr.
  5. Ha trygg avstand mellom lamper og brennbart materiale.
  6. Bruk aldri sterkere lyspærer enn angitt.
  7. Trekk ut støpsler på småapparater mellom bruk.
  8. Sjekk jevnlig stikkontakter, brytere og støpsler.
  9. Hold utkikk etter brunsvidde merker.
  10. Bytt ut gamle el-produkter.

Kilde: elfag.no