Viktig endring for de med felles lån i årets skattemelding. (Ill. foto: iStock.com).

Det er enighet mellom regjeringspartiene og SV om Statsbudsjettet for 2023. Budsjettet som er lagt frem innebærer blant annet en svekkelse av BSU-ordningen (boligsparing for unge) og høyere skatt for de med dyre boliger.

Tekst: Ole Christian Juriks – post@boligmentoren.no

Gjennom BSU har unge som sparer til bolig mulighet til å spare inntil 27 500 kroner i året med en gunstig rente. Vilkåret er at pengene skal brukes på bolig. Av det som betales inn årlig har de unge fått et skattefradrag på 20 prosent, dette fradraget skal nå halveres til 10 prosent.

En ungdom som har spart hele beløpet på 27 500 kroner ville i 2022 fått et skattefradrag på 5 500 kroner. Når dette reduseres til 10 prosent i 2023 vil maksimalt skattefradrag for tilsvarende sparing utgjøre 2 750 kroner.

Staten vil spare mer enn 600 millioner kroner ved å halvere skattefradraget for unge boligsparere.

Høyere skatt for de med dyre boliger

Regjeringen legger opp til høyere skattlegging av primærboliger med verdi på over 10 millioner. Verdsettelse av bolig har betydning for formuen til eieren.

Primærboliger blir i utgangspunktet verdsatt til 25 prosent av verdien. Dette utgangspunktet ble skjerpet i fjor ved at verdien av primærboligen som overstiger 10 millioner i dag verdsettes til 50 prosent av verdien. Dette blir fra 2023 ytterligere skjerpet ved at verdsettelsen over 10 millioner øker fra 50 til 70 prosent.

Verdsettelsen av sekundærbolig økes fra 95 til 100 prosent av verdien.

BSU-ordningen blir svekket etter halvering av skattefradraget i statsbudsjettet for neste år. (Ill. foto: iStock.com).

Kanskje du også liker disse