Stortingsvalget 2017 – vanskelig å velge?

BoligMentoren 3-2017 er på vei ut i postkassen. I denne utgaven av medlemsbladet har vi tatt utgangspunkt i viktige boligpolitiske spørsmål, som vi har fått våre partier på Stortinget til å besvare. Det er vanskelig å velge, men svarene vi har fått, kan kanskje hjelpe deg til å finne ut hvilket parti du vil stemme på til høstens stortingsvalg. Her kommer en liten smakebit med lederen:

Kjære medlem!

Det nærmer seg sommer og ferietid for de fleste av oss. Mange kan se frem til ukesvis med late dager, sol, kos og kanskje litt oppussing. Men for en gruppe vil årets ferie bli begrenset denne sommeren, og det er politikerne våre. Til høsten er det klart for Stortingsvalg, og allerede nå ser vi konturene av en tøff valgkamp. Hvem blir statsminister i oktober? Gir vi fornyet tillitt til Erna Solberg, eller bytter vi henne ut med Jonas Gahr Støre? Og hvem skal regjere sammen? Får vi en helt ny regjering, byttes enkelte parti ut, eller fortsetter vi som i dag? Spørsmålene er mange, og akkurat disse får vi ikke svar på før valget er over.

BoligMentoren er en partipolitisk nøytral organisasjon. Vi kommer ikke til å gi deg et svar på hvem du bør stemme på ved valget 11. september. I dette nummeret av medlemsbladet vil vi derimot presentere de ulike partienes svar på hva de mener om viktige spørsmål knyttet til eiendom og bolig. Det er mange viktige emner vi kunne fokusert på, men vi har valgt ut noen tema som har engasjert flere medlemmer den siste tiden.

For mange unge er det svært vanskelig å komme seg inn på boligmarkedet uten bistand fra foreldrene sine. Dette skaper et delt boligmarked, mellom de som har velstående foreldre og de som har foreldre med vanlig økonomi. Samtidig som kravene til boliglån blir strengere, er det stadig flere tilbydere av forbrukslån. Stadig oftere ser vi at forbrukslån, uten sikkerhet og med skyhøy rente, blir brukt som finansiering av egenkapitalen ved opptak av boliglån. Til syvende og sist fører dette til langt høyere utgifter for låntakeren enn om hele kjøpesummen ble finansiert av et ordinært boliglån. Vi har stilt politikerne en del spørsmål knyttet til disse problemstillingene.

Det siste halvannet året er det særlig et tema som har engasjert våre medlemmer, nemlig eiendomsskatt som stadig flere kommuner innfører. Mange er fortvilet over denne skatten, som etter vår mening rammer skjevt fordi den ikke tar hensyn til skatteevne, men utelukkende ser på eiendommen i seg selv som skatteobjekt. I tillegg er det store forskjeller mellom kommunene, både når det gjelder hvem som må betale, hvor mye de må betale og hvilket beregningsgrunnlag kommunene legger til grunn for skatten. Vi har spurt hva politikerne mener om eiendomsskatt, og andre skatter og avgifter knyttet til bolig. Vi håper du får noen svar på hva som er viktig for deg når du skal stemme.

Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god sommer og et godt valg!

Silja E. Bjørkly
Administrerende direktør