Større risiko å bruke useriøse håndverkere

Skal du pusse opp badet eller oppgradere det elektriske anlegget hjemme? Sørg for skikkelig dokumentasjon på arbeidet, så risikerer du ikke tap ved senere boligsalg.

Tekst: Newswire – Hallfrid Simonsen

Med den nye avhendingsloven som Stortinget vedtok 16. mai, er det ikke lenger lov å selge bolig med forbeholdet «som den er», og dokumentasjon på arbeid utført av fagfolk blir enda viktigere enn før. Den nye loven skal gjøre det tryggere å kjøpe brukt bolig. Samtidig kan den bidra til å luke ut useriøse håndverkere.

– Rørleggere og elektrikere er pålagt å dokumentere arbeidet de gjør. Dokumentasjonen er som verdipapir å regne, og møter du håndverkere som slurver med dette, bør du styre unna, sier fagsjef Martin Andersen i Rørentreprenørene Norge.

Les også: Godt lovforslag om bolighandel – men for lave minsteterskler

Bruker app

All dokumentering foregår via en egen app hos rørleggerne i VB. Dette overføres så til kunden. (Foto: Fasett).

Hos rørleggerkjeden VB har de laget et eget digitalt verktøy for å gjøre dokumentasjonsarbeidet enklere og tryggere. Det brukes på alt fra små oppdrag i private boliger til større prosjekter i næringsbygg.

– Rørleggeren som er ute på oppdrag bruker en app som inneholder sjekklister med beskrivelse av arbeidet som skal gjøres fra start til slutt, sier rørlegger og prosjektleder Ronny Vikeså i VB Rørlegger Gunnar Larsen.

Han forklarer at appen, som de tok i bruk i 2016, sikrer at arbeidet blir dokumentert for kunden, og minsker risikoen for feil.

– Sjekklistene sørger for at arbeidsprosessen følges til punkt og prikke, slik at jobben gjøres riktig første gang. Rørleggeren tar bilder av alt som gjøres, helt fra arbeidet starter. Disse bildene følger med sluttdokumentasjonen på oppdraget, sier Vikeså.

Han mener skikkelig dokumentasjon bidrar til å skille de seriøse fra de useriøse aktørene i bransjen.

– Det er en trygghet i dokumentasjon, da vet du at det er et firma du kan stole på. Det gjør det også lettere å få rettet opp feil hvis de skulle oppstå, når du som boligeier kan vise bilder eller andre papirer på hva som er gjort, påpeker Vikeså.

Les også: Unngå å bli lurt ved kjøp av håndverkstjenester:

Samle dokumentene

Boligmappa.no er en gratis tjeneste hvor all dokumentasjon om boligen din kan lastes opp og lagres. (Skjermdump boligmappa.no).

Det aller meste av dokumentasjonen er i dag digital, og det er lurt å be håndverkeren legge det direkte inn i Boligmappa for din bolig.

– Boligmappa er en tjeneste som samler all dokumentasjon om en bolig på ett sted. Den følger gårds- og bruksnummeret til boligen, på samme måte som serviceheftet til en bil, sier markedssjef Eirik Vigeland i Boligmappa AS.

Rundt 3700 håndverksbedrifter bruker i dag Boligmappa, og 350 000 privatpersoner er aktive brukere. Vigeland tror den nye avhendingsloven vil gjøre at enda flere får øynene opp for denne tjenesten.

– Den gamle boligkjøpsloven ga ikke selger noe særlig insentiv til å dokumentere boligens tekniske tilstand. Det blir det slutt på nå. Manglende dokumentasjon vil bli kommentert i tilstandsrapporten, og det kan bli en utfordring når du skal selge, sier Vigeland.

Det stilles krav til hvilke håndverkere som kan ta i bruk Boligmappa. De sjekkes for fagkompetanse, økonomi og selskapsform.

– Vi mener det bidrar til å digitalisere bort svart arbeid, sier Eirik Vigeland.

Les også: Høyt konfliktnivå ved boligkjøp – boligmappa kan hjelpe

Fakta om endringene i loven:

  • Avhendingsloven fra 1993 regulerer kjøp og salg av bolig.
  • Det er ikke lenger lov å selge bolig med forbeholdet «som den er» med den nye lovendringen.
  • Egenandelsgrensen for å dekke kostnader ved mangler på boligen settes ned til 10 000 kroner. Selger må dekke beløp over dette. Tidligere var grensen på fem prosent av boligens verdi.
  • Det stilles strengere krav til takstmenns kompetanse og til utformingen av tilstandsrapporten.
    Undersøkelsesplikten strammes inn. Kjøper kan ikke kreve erstatning for forhold som er beskrevet i tilstandsrapporten eller i annen dokumentasjon.
  • Den nye avhendingsloven er ventet å tre i kraft fra sommeren 2020.
    Kilder: Stortinget.no/Boligmappa.no