NVE
NVE har sendt ut farevarsel på oransje og rødt nivå for skred og flom i Nordland, Midt-Norge og Sør-Norge de kommende dagene. Mye regn, mildvær og vind gir stor fare for snøskred, sørpeskred, flom og jordskred.

Varslene oppdateres frem mot onsdag og NVE anbefaler alle om å følge med på varsom.no og/eller abonnere på SMS-varsler.

Stor snøskredfare

Snøskredvarslingen i NVE har sendt ut varsel om stor snøskredfare fra Hardanger i sør til Ofoten i Nord. Mye nedbør, kombinert med kraftig vind og mildvær, vil gi en omfattende snøskredsyklus med mange naturlig utløste snøskred.

–Vi venter flere store og noen svært store naturlig utløste skred. Hold god avstand til løsneområder og utløpsområder for snøskred, sier vaktleder i snøskredvarslingen i NVE Odd-Arne Mikkelsen

Snøskredfaren er størst onsdag, men også utover torsdag venter snøskredvarslingen naturlig utløste skred.

Oransje varsel for flom

Flomvarslingen i NVE har sendt ut varsel om flom på oransje nivå i et område som strekker seg fra Hardangerfjorden til og med Trøndelag. Snøsmelting og store mengder regn vil føre til økende vannføring og flom i flere vassdrag. Flomfaren vil øke utover torsdagen.

– Privatpersoner bør flytte eiendeler og åpne vannveier slik at vannet kan renne fritt. Beredskapsapparatet bør følge med på situasjonen og vurdere behovet for beredskap og forebyggende tiltak, sier flomvarsler i NVE Anne Ellekjær Stavang.

Is i vassdragene kan føre til isganger og ytterligere flomskader.

Oransje varsel for jord-, sørpe- og flomskredfare

Regn og snøsmelting fører også til jord-, sørpe- og flomskredfare på oransje nivå. I tillegg til fjellområdene i vest og nordvest, er Trøndelag og dalstrøkene i fjellene på Østlandet utsatt.

– Snøsmelting og mye regn vil føre til at vann hoper seg opp i snøen og vi venter at det kan gå flere sørpeskred. Sørpeskredfaren vil øke torsdag. Vi råder alle til å holde seg unna bratt terreng, bekker og elveløp med stor vannføring, sier jordskredvarsler i NVE Johan Kristofers.

NVE forbereder seg på økt beredskap

NVE anbefaler at folk og beredskapsapparatet holder seg oppdatert på varslene fra Varsom de nærmeste dagene. Alle naturfarevarslene, inkludert varslene fra MET, finner du på Varsom.no. Varslene oppdateres flere ganger i døgnet og du kan abonnere på varslene på sms/e-post.

– Ved større naturfarehendelser vil NVE kunne bistå kommuner som trenger hjelp til å håndtere flom og skredhendelser, sier direktør for skred og vassdragsavdelingen i NVE Brigt Samdal.

NVE gir følgende råd:

Kanskje du også liker disse
Elektriker jobber iStock.com
En garasje kan være mye mer enn kun ly for bilen. Du kan f.eks. oppbevare sykler, verktøy, preppe ski og potte om planter uten å bekymre deg for søl. (Foto: Shutterstock).
Bygge om boden iStock.com