Statsbudsjettet og bolig

I dag presenterte Regjeringens sitt forslag til statsbudsjett for 2021. De ønsker blant annet å øke støtten til vanskeligstilte på boligmarkedet, og prioriterer startlån. I tillegg vil de gjøre BSU-ordningen mer målrettet.

Tekst: Helene Aarnes helene@boligmentoren.no

– Målet er at flest mulig skal kunne eie sin egen bolig, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H), i en pressemelding.

Statsbudsjettet har flere forslag som får konsekvenser for boligeiere. (Ill. foto: iStockphoto.com).

Regjeringen vil ta Norge ut av koronakrisen ved å skape mer, inkludere flere og sørge for at ingen faller utenfor. I framlegget til statsbudsjett for 2021 prioriterer regjeringen derfor tiltak for at flest mulig skal ha et trygt og godt sted å bo.

– Vi ønsker at flere skal få realisert drømmen om egen bolig. Derfor foreslår regjeringen ei låneramme til Husbanken på 20 milliarder kroner i 2021, sier Astrup.

Innenfor lånerammen vil startlån bli prioritert først. Startlån går til barnefamilier og personer som er i en særlig utfordrende situasjon, og som har vanskelig for å få boliglån i en vanlig bank. Det antas at rundt 8000 husstander vil få startlån i 2021. Lånerammen vil også gå til utleieboliger, miljøvennlige boliger, livsløpsboliger og studentboliger.

– Dette er målrettede endringer som betyr mye for de det gjelder, sier Astrup videre.

Mer målrettet BSU-ordning

Regjeringen foreslår i statsbudsjett for 2021 både å stramme inn, og løse opp BSU-reglene. (Ill. foto: iStockphoto.com).

Regjeringen ønsker å fjerne skattefradraget på BSU-sparingen for personer som allerede har kjøpt sin første bolig. I dag kan alle under 34 år som sparer i BSU få inntil 5000 kroner i skattelette. Hvis regjeringen får gjennomslag for dette forslaget, kan ikke unge lenger spare i BSU hvis de har brukt BSU-penger til å kjøpe seg bolig. Hvis boligen blir solgt uten at du kjøper en ny, vil det igjen bli gitt fradrag.

Skattefradrag for BSU gis til og med det året man fyller 33 år. Pengene på BSU-konto kan brukes til å kjøpe bolig eller til å nedbetale boliggjeld. Regjeringen beholder maks sparebeløp på 300 000 kroner, men foreslår å øke det årlige sparebeløpet til 27 500 kroner. Det gjør at de som er utenfor boligmarkedet kan spare mer, skriver finansdepartementet i en pressemelding.

– Formålet med BSU-ordningen er å hjelpe unge inn i boligmarkedet. Likevel ser vi at om lag en tredjedel av de som sparer i BSU allerede eier bolig. Nå målretter vi ordningen og gjør den mer gunstig for de som ikke eier bolig, sier finansminister Jan Tore Sanner (H), i pressemeldingen.

Eiendomsskatten planlegges å få et tak på 4 promille. (Ill. foto: iStockphoto.com).

Her er noen flere forslag i statsbudsjettet:

  • Regjeringen vil redusere makssatsen for eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer fra fem til fire promille. Samtidig vil regjeringen øke verdsettelsen av primærboliger med en markedsverdi på over 15 millioner kroner.
  • Oppjustere formuesverdien på fritidsboliger med 20 pst.
  • Regjeringen foreslår å bevilge 803,5 mill. kroner i 2021 til nye og gamle tilsagn til bygging av studentboliger.

Saken vil bli oppdatert