boligmarkedet

Står de unge svakere i boligmarkedet nå enn før?

Boligprisene stiger stadig, og boliglånsforskriften har gitt strammere vilkår for boliglån. Bidrar dette til at unge mister motivasjonen til boligsparing og derfor behøver hjelp til å kjøpe seg bolig?

Tekst: Helene Aarnes – post@boligmentoren.no

Banker er blant annet opptatt tre ting før de bevilger et boliglån – betalingsevnen, -viljen og sikkerheten. Du må ha en inntekt som tåler en fem prosentpoengs renteoppgang, du skal ha et rent økonomisk rulleblad, altså ingen betalingsanmerkninger. I tillegg kreves det 15 prosent egenkapital. Mange unge har ikke spart opp egenkapital og må derfor ha hjelp av foreldre som blant annet stiller sikkerhet i egen bolig. Undersøkelser viser at hele fire av ti unge får hjelp av foreldre for å komme seg inn på boligmarkedet.

Lev billig og spar

Forbrukerøkonom Derya Incedursun i Nordea. (Foto: Nordea).

BoligMentoren har snakket med forbrukerøkonom Derya Incedursun i Nordea om hvordan de unge kan forberede seg på å ha en større mulighet til å være mer attraktive på boligmarkedet, og hva som må til for at de kan klare å komme seg inn på egenhånd.

– Boligprisene er blitt for høye, og kravene i boliglånsforskriften har gjort det vanskeligere for unge førstegangskjøpere å komme seg inn på boligmarkedet. Dette kan selvsagt påvirke motivasjonen, sier hun.

Hennes tips til unge som vil inn på boligmarkedet er:
– Spar i BSU, ikke ta opp forbrukslån, bo billig/i kollektiv, lev billig, bo hjemme hos foreldrene dine dersom dette er mulig og spar mest mulig penger. Husk at små beløp som forsvinner ut av kontoen, fort kan utgjøre en større sum enn forventet.

Hun mener sparing og privatøkonomi bør bli en del av pensum på ungdoms- og videregående skole.

– Gode økonomiske valg er grunnlaget for god livskvalitet. Det er viktig at barn og unge lærer dette tidlig, og er bevisste på hva høyt forbruk kan føre til. Det er alt for lite fokus på dette, og elevene bør forstå det grunnleggende i personlig økonomi, ellers kan det gå galt for mange, sier forbrukerøkonomen.

Smart med BSU?

Unge kan begynne å spare i BSU så snart de har en skattbar inntekt. Totalt kan du spare 300 000 kroner i BSU. Dette er noe forbrukerøkonom Derya Incedursun absolutt anbefaler de unge å begynne med.

– BSU er en gavepakke til deg som er 33 år eller yngre og har en skattbar inntekt. Samtidig får du en svært god rente på sparebeløpet. Pengene kan brukes til boligkjøp og nedbetaling av lån. Du får skattefradrag for 20 prosent av den årlige sparesummen din. Det vil si at hvis du sparer det årlige maksbeløpet på 25 000 kroner i året, får du 5000 kroner i skattefradrag. Forutsetningen er at du har betalt minst 5000 kroner i skatt, forteller hun. For å kunne utnytte fradraget fullt ut må du ha en inntekt på over 75 000 kroner. Hvis du for eksempel har betalt inn 25 000 kroner på din BSU-konto, men din samlede inntektsskatt og trygdeavgift er på 3000 kroner, vil fradraget begrenses til dette.

Boliglånsforskriften på godt og vondt

Boliglånsforskriften stiller krav til belåningsgrad, avdragsbetaling, kundens betjeningsevne og gjeld i forhold til inntekt. Bankene kan avvike fra disse kravene for inntil 10 prosent av utlånsvolumet hvert kvartal (8 prosent i Oslo). Disse andelene ble i mars på grunn av korona-krisen økt til 20 prosent både i Oslo og resten av landet. Hvor lenge denne endringen varer, er ennå usikkert. Eiendom Norge varslet at boligprisene sank på Østlandet i april, men var ellers på det jevne i resten av landet, så nedstengingen av landet ser ikke ut til å ha hatt nevneverdig innflytelse på boligomsetningen.

Boliglånsforskriften åpner også for at bankene i beregningen av gjeldsgrad kan ta hensyn til innestående midler på BSU-konto. Dette betyr at innestående beløp på BSU kan trekkes fra den samlede gjeld i beregningen, og flere unge kan få låne mer til bolig. Men hvordan påvirker boliglånsforskriften de unge, og med den pågående korona krisen?

– Boliglånsforskriften gjør det mer vanskelig for unge å komme inn på boligmarkedet, og flere er leietakere over lang tid. Vi kan også oppleve å se at unge med høyere utdanninger og gode inntjeningsmuligheter ekskluderes, sier forbrukerøkonom Derya Incedursun.

Tror du korona-krisen har påvirket unge til å være mer forsiktig med å ta opp boliglån?

– Jeg tror korona-krisen kan ha påvirket flere til å være mer forsiktig. Nå blir det litt mer normalisering da det har vært trinnvis gjenåpning av samfunnet. Mange permitterte vil få jobbene tilbake og noen vil kanskje oppleve jobbsikkerheten som god. Aktiviteten og prisene i boligmarkedet har gått noe ned, renten er satt ned og boliglånsforskriften er mykt opp (fleksibilitetskvoten). Dette kan være gunstig, samt gjøre det enklere for unge å komme seg inn i markedet, sier Incedursun, og fortsetter:
– Men, jeg må minne på at det fortsatt er en usikker tid og at du må ta høyde for dette. Er det en risiko for at du kan bli permittert eller oppsagt? Kan du betjene boliglånet hvis du blir permittert? Det er viktig å tenke på jobbsituasjonen din før du velger å kjøpe bolig, presiserer hun.

Hjelp til boliglån

Mange unge har for lite egenkapital til å kjøpe egen bolig, og foreldre som har mulighet bidrar ofte sine håpefulle inn på boligmarkedet.

Mange unge har for lite egenkapital til å kjøpe egen bolig, og foreldre som har mulighet bidrar ofte sine håpefulle inn på boligmarkedet. Det er mange måter å hjelpe på, blant annet som kausjonist, stille sikkerhet, privat lån, være medlåntaker og annet. Forbrukerøkonom Derya Incedursun går her gjennom flere alternativer, og hva det er viktig å være oppmerksom på når det gjelder de forskjellige metodene å hjelpe de unge på.

– Har barnet for lite egenkapital til å kjøpe en bolig, kan du som kausjonist stille opp med tilleggssikkerhet for lånet. Banken krever da at du stiller noe konkret av betydelig verdi som sikkerhet for lånet. Som oftest er dette gjennom pant i fast eiendom, for eksempel bolig og hytte.

Hun forteller videre at som kausjonist har du en del ansvar. Du kan for eksempel ikke trekke deg fra gjelden du har kausjonert for før den er nedbetalt. Det er når barnet misligholder lånet, at ditt ansvar som kausjonist vil bli aktuelt.
– Dersom barnet har misligholdt lånet, vil banken rette krav mot deg. Du bør derfor tenke deg godt om før du sier ja, presiserer Derya Incedursun.

Flere alternativer

Det finnes også alternativer til å være kausjonist.
– Du kan stille med sikkerhet i form av et pengeinnskudd på en konto som er sperret frem til lånet er nedbetalt med et avtalt beløp. Pengene vil da være bankens garanti, sier hun og fortsetter:

– En annen mulighet er at du tar opp et privat lån i banken og på denne måten hjelper til med nødvendig egenkapital. Du vil da ikke stå juridisk ansvarlig dersom barnet ditt får betalingsproblemer. I noen tilfeller kan forskudd på arv være en god løsning.

Et annet alternativ er å stille som medlåntaker. Dette kan være aktuelt dersom barnet mangler betjeningsevne for å få det lånet han eller hun søker om.
– Å stille som medlåntaker kan være nødvendig selv om barnet har råd til både lån og andre utgifter, da bankene er lovpålagt av myndighetene å påse at kunder tåler en renteøkning på fem prosentpoeng, forteller Derya Incedursun.

Som medlåntaker blir dere to om lånet, siden det er to inntekter som tas hensyn til når banken beregner betjeningsevne i forhold til lånet.
– Dette betyr at du da blir solidarisk ansvarlig for lånet og får et like stort ansvar for at lånet blir betalt tilbake som barnet har. Det å bli medlåntaker innebærer et vesentlig større ansvar enn å kun bli realkausjonist fordi du blir ansvarlig for hele lånet, avslutter hun.

Bli medlem