Stadig flere dropper BSU

Færre unge benytter seg av Boligsparing for ungdom (BSU), viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). I tillegg er det de unge som trenger det mest, som sparer minst.

Tekst: Helene Aarnes – helene@boligmentoren.no

Fra å ha økt hvert år siden innføringen i 1992, har sparingen gått ned de to siste år. BSU-sparing nådde en topp i 2014, da andelen unge mellom 17 og 30 år som fikk fradrag i skatten av ordningen var på 40 prosent. Nå har trenden snudd etter at andelen falt til 38 prosent i 2016, skriver SSB i en pressemelding.

I fjor fikk cirka 348 000 unge mellom 17-33 år fradrag i skatten ved å spare i BSU. I 2016 var maksimalt årlig sparebeløp på 25 000 kroner, som ga et maksimalt fradrag i skatt på 5 000 kroner. Maksbeløpet for sparing i BSU ble i 2016 endret fra 200 000 til 300 000 kroner, mens det årlige sparebeløpet har stått uendret siden 2014.

Mer fleksibel ordning

BoligMentoren mener dette i utgangspunktet er en veldig gunstig spareordning, og et viktig tiltak for å få flere unge inn på boligmarkedet. Juridisk rådgiver og talsmann, Vidar Heimset, sier fallet i BSU-sparing kan bety at noen unge har gitt opp sparing øremerket til bolig.

– Maksbeløpet du kan spare i BSU er i dag vesentlig for lavt til å klare egenkapitalkravet med sparing i BSU alene. Skattefradraget veier ikke opp for dette med de egenkapitalkravene vi ser i dag, sier Heimset.

– Derfor er det viktig å gjøre å gjøre BSU ordningen bedre og mer fleksibel, og vi ønsker at det samlede sparebeløpet skal øke til minst 500 000. Det er også viktig med andre tiltak som sikrer at unge kommer inn på boligmarkedet. Derfor arbeider vi også for mer gunstig boligfinansiering og lavere egenkapitalkrav, sier han.

De som tjener mest, sparer mest

Blant den fjerdedelen som tjener minst, får 32 prosent skattefradrag for BSU-sparing, mens tallet er 48 prosent i den fjerdedelen som tjener mest. Det er også i den høyeste inntektsklassen at flest sparer det maksimale beløpet i ordningen, med en andel på 34 prosent. I den laveste fjerdedelen var tilsvarende andel 16 prosent.

– Blant barn av foreldrene med den minste nettoformuen er det 14 prosent som får maksimalt skattefradrag, mens 37 prosent av barna med de rikeste foreldrene får maksimalt skattefradrag, skriver SSB.

Eier bolig allerede

Formålet til BSU-ordningen er å stimulere unge til å spare til egen bolig. Ordningen åpner også for at man kan fortsette å spare i BSU selv om man har skaffet seg en bolig. Denne muligheten ser det ut til at mange unge benytter seg av, for fire av ti som fikk skattefradrag i fjor, eier sin egen bolig. Disse personene har latt sin BSU-konto stå urørt ved sitt første boligkjøp, eller opprettet spareavtalen etter boligkjøpet.

Det er også veldig sannsynlig at mange personer brukt BSU-kontoen sin ved boligkjøp før fylte 33 år, eller nådd den maksimale innskuddsgrensen. Andelen med BSU-fradrag synker mellom aldersgruppene 26–29 år og 30–33 år.

Foreldrehjelp

SSB skriver at det er en rimelig antakelse er at mange unge, ofte studenter med lave inntekter eller nyetablerte med anstrengt økonomi, mottar økonomisk støtte fra foreldre til sin BSU-sparing.

– Skattestatistikken har ikke opplysninger om i hvor stor grad unge mottar økonomisk støtte fra foreldrene, men tallene viser likevel at de unge som kommer fra de mest formuende hjemmene, også er de som oftest benytter BSU-ordningen, og det er også de som sparer mest, skriver SSB.

I dag er det cirka halvparten av de unge som har foreldre som hjelper dem inn på boligmarkedet.

– BoligMentoren mener derfor det er viktig å prøve å snu denne utviklingen og jobbe for at BSU-ordningen igjen kan være med på å gi de unge drivkraft til å bygge egenkapital både via skattefradraget, og gode rentevilkår. Maksimalbeløpet for årlig og total sparing bør i tillegg økes ytterligere, slik at de står i et mer realistisk forhold til dagens boligpriser, sier Vidar Heimset, og fortsetter:

– Et økt maksbeløp vil gi flere muligheter til å greie seg på egen hånd, uten å måtte be foreldre eller annen familie om hjelp. 300 000 kroner er rett og slett ikke mye i dagens marked. Vi frykter at interessen for BSU vil fortsette å synke dersom dette beløpet ikke oppjusteres kraftig.

Østlendinger sparer minst

Sogn og Fjordane er det fylket hvor størst andel av den unge befolkningen sparer i BSU. I fylket har 48 prosent av unge med inntekt BSU-fradrag. Rogaland og Vest-Agder følger deretter med en andel på 44 prosent.

I den andre enden finner vi Oslo, hvor andelen med BSU-fradrag ligger på 29 prosent.

– Det forteller oss at unge på Vestlandet er flinkere til å spare i BSU enn dem bosatt på Østlandet. På topp fem finner man alle de fire vestlandsfylkene, mens blant de fem fylkene i bunn finner man fire østlandsfylker. Unntakene er Hedmark og Oppland som begge ligger over landsgjennomsnittet på 38 prosent, skriver SSB i pressemeldingen.

BSU er i utgangspunktet en veldig gunstig spareordning, og et viktig tiltak for å få unge inn på boligmarkedet, men det er behov for oppjustering av sparebeløp.