grilling
Grillen går på høygir i sommervarmen, enten man sverger til gass, kull eller elektrisk grill. Norsk brannvernforening minner om brannrisikoen som følger med grillhyggen.

– Hvert år fører grilling til branner og personskader. Derfor er det viktig å vise stor forsiktighet når man skal grille. For de som bruker gassgrill er det viktig at vedlikeholdet er i orden, sier administrerende direktør i Norsk brannvernforening, Rolf Søtorp, i en pressemelding.

Vær forsiktig når du griller. (Ill. foto: iStockphoto.com).

Til helgen blir det endelig sommervær i deler av landet og for mange er det nå grillsesongen starter. Stadig flere nordmenn bruker gassgrill – her er jevnlig vedlikehold og tilsyn nødvendig. Det er viktig at du sjekker at slanger og koblinger holder tett og at du passer på at gasslangen byttes hvert andre eller tredje år. Selve gassbeholderen må plasseres med litt avstand til selve grillen, slik at fett ikke kan dryppe på den.

– Kjenner du gasslukt og mistenker lekkasje, så må du med én gang stenge av gasstilførselen på gassflasken og flytte flaske bort fra grillen, understreker Søtorp.
Også ved bruk av kullgrill har han noen gode råd. Kullgrillen må plasseres slik at den står stødig og med god avstand til brennbart materiale. Vent noen dager før du kaster aske fra grillen i søppelet. På grunn av fare for brannspredning, advarer han mot å bruke kullgrill på balkonger i flerboligbygg.

For folk som ønsker å grille ute i det fri minner han om det generelle bålforbudet som gjelder mellom 15. april og 15. september. Han anbefaler å benytte tilrettelagte bål- og grillplasser der slike finnes.

– Vi mener ellers at engangsgrillen har utspilt sin rolle og anbefaler å droppe den. Skal man grille ute i det fri anbefaler vi at man har en grill som kan gjenbrukes siden engangsgrillene – i tillegg til å være en brannkilde- også er et miljøproblem som aldri må forlates i naturen, sier Søtorp.

Grille med gassgrill

• Gjør deg kjent med bruksanvisningen for gassgrillen. Følg instruksjonene for bruk og vedlikehold nøye.
• Unngå å sette gassflasken under grillen. Plasser den slik at du har lett tilgang til å stenge av gasstilførselen ved behov.
• Gassflasker med bulker eller rust må ikke brukes.
• Før du åpner for gasstilførsel på beholderen, pass på at alle blussene er stengt.
• Antenn alltid grillen med åpent lokk med en gang gasstilførselen er åpnet.
• Når grillingen er over, pass på at både gassblussene og flaskeventilen er stengt.
• Sjekk med jevne mellomrom gasskoblingen og slangen for å unngå lekkasje eller tilstopping.
• Oppbevar aldri ekstra gassflasker nær grillen.
• Kjenner du gasslukt og mistenker lekkasje må du med én gang stenge av gasstilførselen på gassflasken og flytte flasken bort fra grillen og til et sikkert sted. Fjern alle varmekilder (f.eks. stearinlys, sigaretter, stråleovner osv.) i nærheten. Gå vekk fra grillen, kontakt brannvesenet og varsle naboer hvis nødvendig.

Grille med kullgrill eller engangsgrill

• Grillen skal stå trygt og stødig med god avstand til brennbart materiale, også fra undersiden.
• Vær forsiktig ved opptenning av grillen.
• Bruk tennvæske beregnet til grill, og bruk det kun til opptenning. Ikke bruk mer tennvæske enn nødvendig, og aldri på varm grill.
• Ha alltid en bøtte vann eller en hageslange i nærheten av grillen.
• Påse at grillen er slokket, og at asken er kald før den kastes på et sikkert sted.
• Engangsgrillen må slokkes og avkjøles skikkelig med nok vann. Ta for eksempel med en stor flaske vann.

Viktig om engangsgrillen:

• Plasser engangsgrillen stødig på et ubrennbart underlag. Grillen blir svært varm på undersiden, og vil kunne antenne eller skade underlaget.
• Etter at engangsgrillen er skikkelig slokket og avkjølt skal den kastes i en grillkasse ment for brukte engangsgriller. Du finner informasjon om hvor disse er på din kommunes nettsider.
• Er det ingen grillkasse i nærområdet må du ta med engangsgrillen hjem, og la den stå utendørs over natten før du kaster den i søppelet. Tenk på miljøet – ikke kast engangsgrillen i naturen!
• Vi anbefaler å bruke godkjente bål- og grillplasser i kommunen.

Felles for all grilling

• All grilling skal foregå utendørs
• Barn og kjæledyr skal aldri være alene eller leke i nærheten av en tent grill.
• Hold grillen under oppsyn så lenge den er varm.
• For mye alkohol og grilling hører ikke sammen.
• Ha førstehjelpsutstyr for behandling av brannskader tilgjengelig.

Vis grillvett. (Ill. foto: iStockphoto.com).

Kanskje du også liker disse
Felles stikkledninger har mye til felles med private veier som nødvendig infrastruktur, hvor ansvar deles med naboer. (Foto: Ole Christian Juriks).
Å bygge en platting er ikke det mest kompliserte, og du kan gjerne være førstegangssnekker. (Foto: Shutterstock).
Elektriker jobber iStock.com