Mange kjenner godt på kroppen at strømutgiftene stadig øker. Kaldere vær betyr større oppvarmingsbehov, som igjen betyr høye strømregninger de kommende månedene.

Tekst: Cathrine Sætherbyggstart.no

Det finnes en rekke gode tiltak for å forbedre boligen og senke strømforbruket, fra etterisolering og skifte av vinduer, til anskaffelse av varmepumper og smart strømstyringssystem. Til og med de mest kostbare tiltakene har blitt ettertraktet og lønnsomme som følge av de høye strømprisene. Det er ikke mange år siden solcelleanlegg var noe som ble for dyrt for de fleste, men nå kjøper nordmenn solceller som bare det.

Sol på taket

I løpet av årene som har gått siden hyttefolket var først ute med å ta solcelleanlegg i bruk i Norge, har solcelleteknologien tatt kjempeskritt. Hyttefolket benyttet i starten mindre anlegg for å gi strøm til lys og radio. Nå er solceller ikke bare tilgjengelig for folk flest, men de er blitt et godt, lønnsomt og miljøvennlig tiltak. Teknologiutviklingen de siste tiårene har gitt både høyere effekt, bedre utvalg, flere aktører og lavere priser. Økt etterspørsel forsterker denne effekten.

Til tross for dette var solceller fortsatt forbeholdt de få for ikke mange år siden – nedbetalingstiden for et gjennomsnittlig solcelleanlegg lå på rundt 15 år. De høye strømprisene har de siste årene vesentlig redusert denne nedbetalingstiden. Solcelleanlegg, kan nå ta mindre enn ti år å tilbakebetale. Dette er med dagens strømpriser – fortsetter de å øke, reduseres nedbetalingstiden tilsvarende.

Praktisk informasjon

Dersom du planlegger å gå til innkjøp av et solcelleanlegg, er det et par ting du bør tenke gjennom først.

Er solforholdene tilstrekkelige på din tomt?

Solceller Shutterstock

Nå er solceller tilgjengelig for folk flest, og salget går bare oppover. (Begge Ill. foto: Shutterstock).

Solceller monteres primært på tak, men kan også monteres på vegger eller stå fritt. Vurder takvinkel- og retning, og se an skyggeforhold der du ønsker å plassere solceller. En rekke nettsider og leverandører kan gi deg et anslag på hvor godt egnet taket ditt er.

Er du koblet til strømnettet?

Du er avhengig av strømnettet for å kunne selge overskuddsstrøm tilbake til din strømleverandør gjennom en såkalt “plusskundeavtale”

Regn ut strømbehovet ditt

Gjør deg kjent med ditt eget strømforbruk og -behov, og kjøp et solcelleanlegg som er tilpasset dette. Du tjener ikke så godt på å selge overskuddsstrøm at det er verdt å gå til innkjøp av et unødvendig stort anlegg.

Hvor mye kan du få i støtte?

Enova gir støtte til solcelleanlegg på inntil 47 500 kroner. Du kan få 7 500 kroner i støtte uansett hvor stort anlegg du etablerer, og så får du 2 000 kroner per kWp installert effekt, opp til 20 kWp. For å få støtte, må anlegget monteres på din helårs- eller fritidsbolig, det må monteres av fagfolk og du må være tilkoblet strømnettet.

Valgmuligheter

Den siste tiden har flere aktører lansert tilbud hvor man kan velge lease solceller. Dette gjør at man slipper den høye installasjonsprisen, og i stedet betaler et fast, månedlig beløp.

Om du kjøper, er det vanligst med solcellepanel som legges over taktekket, men du kan også anskaffe integrerte solcellepanel eller solcelletakstein for et mer diskret alternativ.

Søknadsplikt for solceller:

Utgangspunktet er at et solenergianlegg er søknadspliktig ved å være å regne som en «bygningsteknisk installasjon» etter Plan- og bygningsloven (pbl.) § 20-1, bokstav f.

Dersom du skal installere solceller på en enebolig og holder deg innenfor samme bruksenhet, vil det kunne være unntatt søknadsplikt. Det vil da være å regne som en enkel installasjon som er et mindre tiltak, jfr. pbl. § 20-4, første ledd, bokstav d.

Unntaket finner vi igjen i byggesaksforskriften § 4-1, bokstav e nr. 4. Dette forutsetter likevel at det er snakk om eksisterende bebyggelse, at du holder deg innenfor fire-meters grensen til naboen og at bygget sin karakter ikke endres og at du holder deg innenfor de begrensninger som gjelder i reguleringsplan og kommuneplan. Et eksempel på det siste kan være hensynssoner gjelder kulturminne eller hvordan eneboligen i et nabolag skal se ut. Bryter det med noe av dette må du likevel søke. Den klare anbefalingen er derfor å undersøke dette med kommunen før man bestiller og avklar planen din med naboen din.

(Kilde: Advokatfullmektig Kevin Grinland, Harris Advokatfirma AS).

Kanskje du også liker disse