leieforhold

Snakk med oss før du starter et leieforhold

Nøkkelen til et godt leieforhold ligger i forberedelsene, og du som privatperson kan fint klare dette selv så lenge du har en rådgiver i bakhånd. Det er ikke nødvendig å sette administrasjonen av leieforhold ut til profesjonelle aktører.

For en rimelig medlemskontingent får du som medlem i BoligMentoren tilgang til de dokumentmaler og den rådgivning du trenger før du leier ut, under leieforholdet, og under avviklingen av dette.

  • Utfylling av husleiekontrakt
  • Husordensregler
  • Valg av leietaker
  • Når skal nøkler utleveres?
  • Depositum eller depositumsgaranti?
  • Problemer underveis i leieforholdet
  • Regulering av husleien
  • Ryddig og forutsigbar avvikling av leieforholdet
  • Utkastelse og erstatningskrav mot leietaker hvis dette blir nødvendig

Vi bruker den tiden som er nødvendig for at du skal få juridisk rådgivning og veiledning i din sak, uten bruk av stoppeklokke eller taksameter. Du slipper også å forholde deg til forskjellige rådgivere hver gang du kontakter oss i din sak. Dette sparer deg for tid, og rådgivningen du får vil være tilpasset deg og din sak.

I noen tilfeller vil det likevel helt nødvendig med advokatbistand for å løse flokene i særlig tilspissede saker. Vi i BoligMentoren har derfor gjort et grundig arbeid for å sikre at du som medlem har tilgang på advokattjenester av høy kvalitet og til rabatterte priser om behovet skulle oppstå.