Råte er en sopp som over tid bryter ned treverk. Noen ganger kan du utbedre råteskaden selv, og andre ganger er det best å overlate arbeidet til fagpersoner.

Tekst: Cathrine Sæther – cs@byggstart.no

Råte er unektelig et skummelt ord som vekker forestillinger om falleferdig treverk og dyre reparasjoner. Råteskader kan være alvorlig, men i mange tilfeller kan du slippe billig unna.

Oppdages råte tidlig og før det har fått gjort særlig skade, kan skadeutviklingen stoppes og forholdet utbedres uten stor ressursbruk. I disse tider hvor mange ser etter måter å spare penger på, er muligheten til å utbedre selv naturligvis viktig. Får råte stå uforstyrret, vil problemet vokse i omfang, kompleksitet og kostnad.

Råte er en sopp som over tid bryter ned treverk. Det finnes ulike råtesopparter, men det de har til felles, er at de er glade i fuktighet. (Begge ill. foto: Shutterstock).

Hva er råte?

Råte er en sopp som over tid bryter ned treverk. Det finnes ulike råtesopparter, men det de har til felles, er at de er glade i fuktighet. Soppsporer finnes overalt, og alt de trenger for å vokse er fuktighet og riktig temperatur. I gunstige omgivelser kan råte utvikle seg raskt. Ifølge Bygg & Bevar, kan soppsporer spire dersom fuktinnholdet i trevirke er høyere enn 28 % og vokse videre med fuktinnhold ned til 20 %. Soppen kan imidlertid ikke vokse i tørt tre, og ny trelast inneholder kun 15-16 % fukt.

Råte forekommer der det er fuktighet, noe som medfører at kledning, tak, vindusbrett og vindsperre er særlig utsatt så vel som våtrom, kjeller og loft. Råte kjennetegnes av råttent og porøst treverk, ofte med en brunlig farge (brunråte), og at treverket har sprukket opp i et firkantet mønster.

Mindre råteangrep

Er du flink til å overvåke boligen, og gjør årlige inspeksjoner av tak, kledning og andre utsatte områder, vil du i mange tilfeller oppdage råteskaden tidlig. Da har du mulighet til å utbedre skaden før den blir stor og kostbar, og for mange vil det være fullstendig overkommelig å utbedre mindre råteskader selv.

Råtereparasjon går ut på å oppdage det skadede treverket, fjerne det og erstatte det med friske bord. Det er lurt å ha en liten sikkerhetsmargin når du kutter vekk det råterammede området.

Dersom råten har nådd bærende konstruksjon, er det på tide å få profesjonell hjelp. Har du har vansker med å avdekke omfanget av råteskaden, er det også best å få en fagperson på besøk.

Ikke glem å finne årsaken

Mens du er opptatt med å utbedre råteskaden, må du for all del ikke glemme å finne ut hvorfor og hvordan skaden oppsto. Råteskader som oppstår utvendig, kan ha sin årsak i utilstrekkelig vedlikehold.

Er det snakk om innvendig råte, er det enda viktigere å finne årsaken. Sjekk at det er god nok ventilasjon og at det ikke er noen utvendige skader, for eksempel et hull i taktekket, som har sluppet fukt inn i bygget. Finner du omfattende, innvendige råteskader, kan dette skyldes feilkonstruksjon.

Det er viktig å vaske kledningen. Skitten kledning holder på fuktighet, som med fett og alger samt soppsporer, kan utvikle seg til råte. (Ill. foto: Shutterstock).

Viktigste: Vedlikehold

Den viktigste jobben du gjør i arbeidet mot råte, er å forebygge det. Dette gjør du ved å utføre

vedlikehold jevnlig. Hovedpunktene for vedlikehold av ytterveggene er:

  • Vask fasaden, helst årlig.
  • Male og beise etter behov, typisk hvert 5-15 år.
  • Utfør inspeksjon av utsatte områder to ganger i året.

Les også: Forbered tak og fasade på heftigere årstider.

Kanskje du også liker disse
Bygge om boden iStock.com
Innbrudd (Foto: iStock.com).
tilbygg og terrasser(Foto: Helene Aarnes).
Vask vinduene minimum 1-2 ganger utvendig, og innvendig 4 ganger per år. (Foto: iStock.com).
Barn stikkel hodet ut av en snøhule.