Å bygge en platting er ikke det mest kompliserte, og du kan gjerne være førstegangssnekker. (Foto: Shutterstock).

En platting er en enkel konstruksjon som består av bjelker og terrassebord som enten ligger på bakkeplan eller på lave fundamenter.

Tekst: Cathrine Sæther – cs@byggstart.no

Plattinger kan ikke være høyere enn 0,5 meter før de blir søknadspliktige, mens terrasser tilknyttet boligen kan være inntil 1 meter, med et rekkverk på 1,2 meter, før de blir søknadspliktige.

En platting er en enkel konstruksjon som passer godt for førstegangssnekkere. Samtidig vil en platting gi et effektfullt bidrag til uteplassen, særlig om du innreder den pent med hagemøbler og planter. En flott uteplass er også en stor bonus når du en dag skal selge.

Slik går du frem

Steg 1: Planlegg og tegn opp

Finn ut hvor du vil ha plattingen, i hvilken form og hvor stor. Tegn så opp i terrenget hvor plattingen skal være, eksempelvis med snor, slik at du kan se klart for deg hvordan det blir. Noen byggevarekjeder tilbyr egne tegneprogram som kombineres med materialvalg og utlevering.

Steg 2: Jevnt underlag

Det er viktig med et godt fundament, slik at du får en jevn flate å arbeide med, og slik at plattingen tåler vær, vann og frost. Det finnes en rekke måter å fundamentere, men her skal vi ta for oss en relativt enkel måte.

Start med å grave ut området der plattingen skal plasseres. Grav ned til fast underlag – matjord skal vekk. Dette kan være fysisk tungt og vil ta tid – sett på litt god musikk og hent gjerne inn litt hjelp.

Steg 3: Fiberduk og grus

Legg en en fiberduk over det utgravde området. Denne vil forhindre at gress og annet vokser opp gjennom plattingen. Deretter strør du singel over for å holde duken på plass, og for håndtering av overvann. Sørg for at få singellaget blir fint og jevnt, og bruk eventuelt en hoppetusse ved behov.

Steg 4: Sett ut steiner

For å få det flatt og stabilt, plasseres selve trebjelkene på lecasteiner eller betongblokker. Disse plasseres under skjøter og med ca 60 cm avstand til hverandre under bjelkelaget.

Steg 5: Monter “skjelettet”

Bjelkelaget utgjør plattingens “skjelett” – dette er de underliggende treplankene som terrassebordene festes i. Det finnes ulike oppskrifter på hvordan disse skal legges opp, men en enkel måte er å montere dem på langs med 60 cm avstand.

Plasser bjelkelaget på steinene og pass på at de står rett – bruk et vater. Du gjør jobben enklere for deg selv om du startet med planker i riktig lengde, slik at du slipper å skjøte flere sammen underveis.

Steg 6: Legg på terrassebordene

Etter at bjelkelaget er på plass, gjenstår det bare å legge på terrassebordene. Disse legges på tvers av bjelkelaget.

Hvilket materiale du har valgt, vil legge føringer for hvordan bordene skal monteres og hvor stor avstand det skal være mellom bordene. Følg instruksene til produsenten. Det gjør ikke noe om bordene er for lange, dette kan du ordne etter du har skrudd dem på plass. Ta deg god tid og pass på at avstanden mellom bordene er lik. Om du vil gjøre det litt enklere for deg selv, kan du gå til innkjøp av en camo eller HDS (Hidden Decking System) – disse både skjuler skruene og sørger for riktig avstand.

Etter at terrassebordene er festet, er det på tide å kutte slik at du får fine kanter. Bruk gjerne en måletråd for å markere hvor du skal kutte, og bruk så en sirkelsag der du har markert.

Steg 7: Gjør det pent

Når plattingen er ferdigbygget, gjenstår det kun å rydde opp etter arbeidet og gjøre resultatet pent. Mange velger å male, beise eller olje bordene – dette har primært en estetisk effekt. Ubehandlet treverk vil med tiden få en pen gråfarge, men dersom du ønsker en annen farge, er det behov for beis, olje eller maling.

Kanskje du også liker disse
Egenberedskap
Oppussing på budsjett. (Ill. foto: Shutterstock).
Sommer er innbruddstid. Det finnes i dag ringeklokker med video, innendørs og utendørskamera som varsler ved besøk eller uventede bevegelser. (Begge foto: Tryg Forsikring).
Felles stikkledninger har mye til felles med private veier som nødvendig infrastruktur, hvor ansvar deles med naboer. (Foto: Ole Christian Juriks).
Å bygge en platting er ikke det mest kompliserte, og du kan gjerne være førstegangssnekker. (Foto: Shutterstock).