I 2019 ble det vedtatt endringer i avhendingslova som skulle bidra til en tryggere bolighandel. Nå foreligger forskriften som supplerer loven. Både lovendringene og forskriften trer i kraft og gjelder fra 1. januar 2022.

Tekst: Ole Christian Juriks – post@boligmentoren.no

Den største endringen i avhendingslova er at det ikke lenger skal være anledning til å ta et «som den er»-forbehold ved salg av bolig. En stor del av risikoen for skjulte feil og mangler flyttes med det fra kjøper til selger. Samtidig legges det opp til at det skal utarbeides en grundig tilstandsrapport før boligsalget.

Kort om forskriften

Kravene til tilstandsrapporten blir regulert i forskrift til loven, og det var denne forskriften som ble vedtatt i forrige uke. Forskriften legger føringer for hva den sakkyndige som utarbeider rapporten må se på og vurdere ved gjennomgang av boligen. Innholdet kan for så vidt være interessant for alle huseiere som en mal ved gjennomgang av boligtilstanden. Forskriften kan leses i sin helhet her.

I regjeringens pressemelding uttaler justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H):

— Endringene i avhendingslova som ble vedtatt i 2019, og forskriften om godkjente tilstandsrapporter, vil legge til rette for at flere skjulte feil og mangler kommer på bordet før kjøperen gir sitt bud, i stedet for etter overtakelsen, sier hun.

Avventer kvalifikasjonskrav

I forskriften er det ikke fastsatt noe kvalifikasjonskrav til de som skal lage tilstandsrapportene. For å sikre forbrukervernet ytterligere i forbindelse med bolighandelen, har flere organisasjoner gitt uttrykk for at det er ønskelig en nasjonal autorisasjonsordning for de som skal utarbeide tilstandsrapportene, og at den som har utarbeidet rapporten må stå til ansvar for den. Skulle det vise seg at kvaliteten på tilstandsrapportene ikke blir bedre som følge av forskriften, vil regjeringen vurdere tiltak som for eksempel kvalifikasjonskrav. Les våre tidligere artikler om endringene i avhendingsloven:

Vil «ny boliglov» gi mindre konflikter ved boligkjøp- og salg? – Boligmentoren

Godt lovforslag om bolighandel – men for lave minsteterskler – Boligmentoren

I forskriften er det ikke fastsatt noe kvalifikasjonskrav til de som skal lage tilstandsrapportene ved boligsalg. (Ill. foto: iStockphoto.com).

Kanskje du også liker disse
Tinglysning eiendommer (Ill. foto: iStock.com).
Esker til flyttejobben. (Foto: iStock.com).
Advokat og boligeier iStock.com