Skjeggkre. (Foto: Shutterstock).

Skjeggkre og sølvkre har fått et ufortjent dårlig rykte. Det er mye frykt og ubehag forbundet med de små krekene: Frykt for å komme i fysisk kontakt med dem, frykt for skadene de kan påføre hjem og eiendeler, og frykt for at de skal senke verdien på boligen. I de fleste tilfeller er frykten ubegrunnet. Skaden de kan gjøre på deg og boligen er minimal.

Tekst: Cathrine Solemslie Sæther – byggstart.no

Skjeggkre og sølvkre er, ifølge FHI, vingeløse insekter. Skjeggkre er større enn sølvkre, mørkegrå og spraglete i fargen, og har mer hår og lengre haletråder. Sølvkre er grå og sølvglinsende i fargen.

Begge kreene anses som skadedyr primært fordi mange opplever dem som sjenerende.

Er de skadelige?

Selv om skjeggkre ikke er så skadelige som mange tror, er det derimot ikke slik at de ikke forårsaker noen skade. Skjeggkre spiser alt de kommer over, om det så måtte være papir, smuler eller døde insekter. Teknisk sett kan de spise i stykker enkelte tekstiler som bomull og lin og eldre bøker om de får herje i fred. I et vanlig hjem er likevel det potensielle skadeomfanget minimalt. Du kan være trygg på at boligen din ikke trues av skjeggkreene – de er ikke termitter.

Sølvkre kan på sin side være et symptom på at boligen din er skadet eller har svakheter – de er avhengige av fuktighet, i motsetning til skjeggkreet, og næres godt av muggsopp. Finner du sølvkre, kan dette bety at du har et fuktproblem. Utover dette forårsaker de tilnærmet ingen skade under normale forhold.

Hvorfor så stor ståhei?

Det er 10 år siden skjeggkre gjorde sin store entré i Norge. De var naturlig nok uønskede gjester i mange hjem, og fikk mye oppmerksomhet i en periode. Funn av skjeggkre ved boligsalg kunne påvirke verdivurderingen og skremme vekk noen kjøpere. Dette fordi de var litt ekle og vanskelige å bli kvitt. Hadde du først fått skjeggkre, var det stor sjanse for at de ble boende en stund. Metoder som lim-feller og giftsprøyting var ikke optimale måter å fjerne skjeggkre på. Det er imidlertid håp med nyere metoder med forgiftet åte som har vist gode resultater.

Forsikringssaker og rettspraksis

Da skjeggkre ble oppdaget i Norge i 2013 oppstod spørsmålet om det var et skadedyr hvor bekjempelse dekkes av forsikringen. Utfordringen med bekjempelse gjorde skjeggkre til en potensiell kostbar affære for forsikringsselskapene. Spørsmålet oppstod også i forbindelse med boligkjøp, om hvorvidt skjeggkre var en mangel som kunne gi kjøper prisavslag. Rettstilstanden var uklar frem til Høyesterett i 2021 slo fast at skjeggkre ikke uten videre gir prisavslag ved boligkjøp.

Høyesterett kom frem til at en tidligere, eller mulig forekomst av skjeggkre, ikke medfører noen verdireduksjon. I dommen fremgår det også at «Fagpersoner antar at rundt 40–50 prosent av alle boliger i Norge vil ha skjeggkre i løpet av fire til fem år.» Skjeggkre gjør ingen skade på bygg eller mennesker og innebærer heller ikke et økonomisk tap. Det er derfor ikke å anse som et skadedyr, og det dekkes derfor ikke av husforsikringen. Det finnes riktignok egne innbo- og skadedyrforsikringer som dekkes bekjempelse av skjeggkre.

I dag vies ikke skjeggkre like mye oppmerksomhet som for noen år siden. Enkelte kjøpere kan likevel unngå boliger med skjeggkre, fordi de opplever insektene som plagsomme og ubehagelige, og tror at de er skadelige.

Hvordan finne og fjerne de små kreene? 

Om du ønsker å kaste ut dine ubudne gjester, må du først finne ut om, og hvor, de er. Sølvkre liker seg på fuktige rom med avløp, som bad, vaskerom og kjøkken, mens skjeggkre kan klare seg i tørrere omgivelser. De gjemmer seg gjerne bak lister, i sokler, under fliser og gulvbelegg, bak skap og under dørteksler. De er begge nattaktive og det er vanligst å se dem i det man skrur på lysbryteren på badet om natten.

Når du har funnet de små insektene, kan du starte å bekjempe dem. Forgiftet åte fungerer langt bedre enn tidligere metoder. Med åtet strategisk plassert, kan du utrydde de fleste av skjegg- og sølvkreene. Om du blir helt kvitt dem, er derimot ikke garantert.

Les også: Advarer mot skjeggkre-hysteri.

Kanskje du også liker disse
Elektriker jobber iStock.com
En garasje kan være mye mer enn kun ly for bilen. Du kan f.eks. oppbevare sykler, verktøy, preppe ski og potte om planter uten å bekymre deg for søl. (Foto: Shutterstock).
Bygge om boden iStock.com