En pendler er en person som av hensyn til inntektsgivende aktivitet, må overnatte utenfor hjemmet. Da er det praktisk å ha en pendlerbolig som benyttes i forbindelse med arbeidet. En pendlerbolig er en bolig som skatteyter bebor i perioder med inntektsgivende aktivitet, men som ikke er skatteyters faste bopel.

Tekst: Ole Christian Juriks – post@boligmentoren.no

Det er krav om at avstanden mellom skatteyters faste bopel og arbeidet nødvendiggjør en pendlerbolig. Men man kan bli ansett som pendler selv om reiseavstanden gjør det praktisk mulig å foreta daglige reiser mellom hjem og arbeidssted. I en sak i Skatteklagenemnda ble et tilfelle der en avstand på 32 kilometer ansett for kort til at det var nødvendig å overnatte utenfor hjemmet.

Skattefritt salg
Den delen av boligen som er benyttet som pendlerbolig behandles etter skattereglene for salg av egen bolig i skatteloven § 9-3. Det innebærer at skatteyter kan selge skattefritt ved ett års eiertid og brukstid i ett av de to siste årene før salg. Dette gjelder selv om skatteyter har en annen primærbolig og opparbeider brukstid der.
Forutsetningen for skattefritt salg er at skatteyter anses for å være pendler og at boligen brukes i betydelig utstrekning. Om skatteyter ikke anses å være pendler vil boligen skattlegges som sekundærbolig ved salg.

Delvis skattefritak
Dersom deler av boligen har vært utleid i perioden ett av de to siste årene før realisasjonen, gjelder skattefritaket kun den forholdsmessige delen skatteyter selv har benyttet som pendlerbolig, uavhengig av om det er over eller under halvparten av boligen, regnet etter utleieverdi. Har du spørsmål knyttet til skatt ved salg av pendlerbolig er du som medlem velkommen til å ta kontakt for råd og veiledning.

Les mer i Skatte ABC pkt. 4.3.8:
4.3 Brukstid for egen boligeiendom – Skatteetaten

Kanskje du også liker disse