Skal du leie ut huset eller hytta i vinterferien?

I midten av februar står vinterferien for døren i vårt langstrakte land, og snart er det også påske. Planlegger du å leie ut hytta eller boligen i ferien? Da er det viktig å tenkte på skattereglene for korttidsutleie. 

Tekst: Pernille Ebbestad Holo – radgiver@boligmentoren.no

Mange velger å leie ut boligen eller fritidsboligen sin i helger eller når det er høst-, vinter- påske- og sommerferie. Tidligere har korttidsutleie vært svært gunstig for utleiere, da skattereglene har vært de samme som for langtidsutleie. På denne måten kunne korttidsutleie være en grei måte å tjene noen ekstra skattefrie kroner. Det er det ennå, om enn ikke like gunstig.

Under 30 dager

Skattereglene gjelder for utleieforhold som varer i mindre enn 30 dager. Reglene gjelder for hvert enkelt utleieforhold. Leier du ut boligen til en leietaker i 14 dager og til en annen leietaker i 20 dager, skal begge leieforholdene regnes som korttidsutleie som er rammet av de nye reglene. Videre gjelder reglene kun for private utleiere, altså ikke de som driver næringsvirksomhet, og som leier ut hele eller deler av egen bolig.

Kortidsutleie er ikke like gunstig som tidligere. (Ill. foto: iStockphoto.com).

Skattefritt inntil 10 000 kr

Skattereglene innebærer at utleieinntekter for inntil 10 000 kr i året er skattefrie. Av leieinntekt utover 10 000 kr skal 85 prosent regnes som skattepliktig inntekt. Et eventuelt overskudd skattelegges som kapitalinntekt, som i 2020 er 22 prosent. Det er ikke mulighet til å kreve fradrag for utgifter som er knyttet til utleieboligen. Her er et eksempel som viser hvordan skattereglene fungerer:

Utleier leier ut hybelleiligheten som ligger i boligen utleier selv bor i for 2000 kr per natt. Han leier først ut til en leietaker i syv dager, deretter til en annen leietaker i 14 dager. Totalt har han leieinntekter på 42 000 kr (21*2000). Tidligere var disse leieinntektene skattefrie, forutsatt at utleieverdien på hybelleiligheten er mindre enn utleieverdien av utleiers egen del av boligen. Fra 2018 er derimot utleiers skattepliktige inntekt kr 27 200 ((42 000-10 000)*0,85). Utleier må betale
6 256 kr (27 200*0,23) i skatt av leieinntektene.

Korttidsutleie av fritidsbolig

Skattereglene for fritidsboliger er de samme som tidligere: Utleieinntekter inntil 10 000 kr er skattefrie, mens av det overskytende beløp er 85 prosent skattepliktig inntekt. Reglene for utleie av fritidsbolig er altså like som de nye reglene for korttidsutleie av egen bolig.

Mange finner roen og freden på hytta. Som privatperson er det viktig å sette seg inn i skattereglene for utleie. (Ill. foto: iStockphoto.com).