Hytte i skogen om vinteren.

Planlegger du å leie ut hytta eller boligen i helger eller ferie? Da er det viktig å være klar over skattereglene for korttidsutleie. Med enkle grep kan du tjene inntil 20 000 kroner skattefritt.

Tekst: Ole Christian Juriks – post@boligmentoren.no

Mange velger å leie ut sin egen bolig eller fritidsbolig i helger eller ferier. Kortidsutleie er utleieforhold som varer i mindre enn 30 dager. Reglene er de samme så lenge det er snakk om bolig eller fritidsbolig utleier også bruker selv. Slike korte leieforhold kan være en grei måte å tjene noen ekstra skattefrie kroner.

Under 30 dager

I skatteloven § 7-2 (2) finner vi reglene om kortidsutleie. Reglene gjelder for hvert enkelt utleieforhold; leier du ut boligen til én leietaker i 14 dager og til en annen leietaker i 20 dager, skal begge leieforholdene regnes som korttidsutleie. Reglene i bestemmelsen gjelder kun for private utleiere som leier ut en egen bolig eller fritidsbolig. Rene utleieboliger og de som driver næringsvirksomhet faller utenfor § 7-2 (2).

Skattefritt inntil 10 000 kr

Skattereglene innebærer at utleieinntekter for inntil 10 000 kr i året er skattefrie. Av leieinntekt utover 10 000 kr skal 85 prosent regnes som skattepliktig inntekt, med en skattesats på 22 prosent. Det er ikke mulighet til å kreve fradrag for utgifter som er knyttet til leieforholdet. Her er et eksempel som viser hvordan skattereglene fungerer:

Utleier leier ut hybelleiligheten som ligger i boligen utleier selv bor i for 2000 kr per natt. Han leier først ut til én leietaker i syv dager, deretter til en annen leietaker i 14 dager. Totalt har han leieinntekter på 42 000 kr (21*2 000). Utleiers skattepliktige inntekt er kr 27 200 ((42 000-10 000)*0,85). Utleier må betale 5 984 kr (27 200*0,22) i skatt av leieinntektene.

Fribeløpet på 10 000 kr gjelder per fritidseiendom, og det er ikke noe i veien for å leie ut flere hytter etter disse reglene. Eies fritidseiendommen i sameie fordeles fribeløpet på 10 000 kr forholdsmessig mellom eierne etter eierbrøk.

Formidlingsselskaper

En del utleiere benytter seg av tjenester som airbnb ol. i forbindelse med kortidsutleie. Selv om formidlingsselskapet tar en del av fortjenesten er det bruttoinntekten, det leietaker faktisk betaler, som skal legges til grunn ved beregning av skattepliktig inntekt.

I tilfeller der utleiemeglingsfirmaet tar en høy provisjon for sine tjenester, vil det medføre at skattepliktig inntekt langt overstiger faktisk inntekt. For å unngå dette kan du avtale med megleren og leietaker at det er sistnevnte som skal betale provisjonen. Om det er leietaker som betaler provisjon til formidlingsselskapet, skatter utleier kun av faktisk inntekt fra leieforholdet.

Spar skatt ved flere kontrakter

I enkelte tilfeller kan det også lønne seg å dele opp leieforholdet i flere kontrakter. Dersom du for eksempel skal leie ut hytte med skiutstyr, vil det lønne seg å ha to ulike kontrakter for å leie ut hytta og skiutstyret hver for seg.

Utleie av løsøre som utleier selv benytter før og etter utleie, er skattefritt såfremt leiesummen ikke overstiger 10 000 kr i året. Dermed kan utleier i praksis få 20 000 kroner skattefritt ved utleie hytte og skiutstyr.

Næringsbeskatning ved utleie av fritidsbolig

Om utleie til fritidsformål får karakter av å være næringsvirksomhet øker skattesatsen og det må beregnes merverdiavgift. En alminnelig hytteeier som leier ut egen hytte noen uker i ferien, vil ikke rammes av avgiftsplikten. Når utleien blir så omfattende at den må anses som næring er ikke åpenbart. Hvorvidt det drives næringsvirksomhet beror på en konkret vurdering basert på blant annet omfang, innretning og intensiteten av utleien.

Kanskje du også liker disse
Nøkkel og leilighet. Leieforhold (Foto: iStock.com).
Kortidsutleie BoligMentoren
Boliger i Tromsø med snø på taket