brannfeller
Så mange som inntil 10 000 norske studenter bor i en bolig uten røykvarslere. Og én av fem studenter har boliger som mangler slokkeutstyr. Det er utleiers ansvar å å sikre leietaker mot dødelige brannfeller.

Tekst: Helene Aarnes – helene@boligmentoren.no

Dette viser en tidligere undersøkelse gjennomført av Norsk brannvernforening og Tryg Forsikring. Ansvaret for at dette finnes i utleieboligen, er det utleier som har. Det er samme krav til brannsikkerhet for hybler/utleieenheter, som for andre boliger.

Mangler røykvarsler

Undersøkelsen avdekket at mellom 5- og 10 000 studenter ikke har røykvarsler i boligen sin. I den samme undersøkelsen kommer det også frem at 18,3 prosent bor i en bolig uten slokkeutstyr eller uten å vite hvor det finnes, og at 24 prosent av studentene svarer at de kun har én rømningsvei, eller at de ikke vet om noen flere. Tryg Forsikring mener studentene bør bli mer oppmerksomme på i hvilken grad brannsikkerheten er ivaretatt i boligen de vurderer å flytte inn i.

– Undersøkelsen ble foretatt for noen år siden, men vi tror situasjonen i dag mye er den samme, kanskje med litt bedring, forteller Einar Brekken, produktsjef bygning og eiendeler hos Tryg Forsikring.

Forsikringsselskapet har i mange år samarbeidet med brannvernforeningen.

– Vi ønsker å sette søkelyset på brannvern for å redusere risiko for skade. Vi samarbeider blant annet om ulike informasjonskampanjer om hva studenter og andre leietakere bør gjøre for å redusere risiko for skade. Det er f.eks. viktig å ikke sovne fra påslått komfyr om natten. Kjøp heller en kebab på vei fra byen. I tillegg er det viktig å sjekke at det er brannvarsler i leiligheten og at batteriene virker, i tillegg til at det finnes rømningsveier, forteller Brekken.

Sjekk at utleieenheten har godkjente rømningsveier.

Sjekk brannsikkerheten

Lang erfaring viser at det er i det private leiemarkedet de verste tilfellene av dårlig brannsikkerhet finnes. Der bor det studenter uten tilfredsstillende rømningsveier, varsling og slokkeutstyr. Dette er mulige brannfeller som kan lede til potensielle dødsbranner. Det er derfor viktig at utleiere lærer hva som er kravene til tilfredsstillende rømningsveier, varsling og slokkeutstyr.

– Dette er utleiers ansvar. Boliger/boenheter skal ha minst en røykvarsler i hver etasje, og røykvarslere skal være godt hørbare i oppholdsrom og soverom, uavhengig om dører er lukket eller ikke, forteller jurist og daglig leder i BoligMentoren, Vidar Heimset.

Seriekoblete røykvarslere gir ekstra sikkerhet. Utleier har også ansvar for at det er slokkeutstyr i boligen/boenheten som tilfredsstiller gjeldende krav. Pulverapparat eller husbrannslange er det vanligste.

– Alle boliger/boenheter skal ha minst en rømningsvei som fører direkte til det fri. For boenheter på bakkeplan vil dette kravet være oppfylt om utgangen går direkte til det fri. Er det flere bebodde etasjer må det være etablert alternative rømningsveier, sier Heimset.

El-sikkerhet

En annen ting som er viktig å sjekke i utleieenheten, er el-sikkerheten.

– Se etter at synlige elektriske ledninger er hele og at sikringsskapet ser ok ut uten brennmerker. Unngå å bruke skjøteledninger på apparater som drar mye strøm som for eksempel vannkokere og varmeovner, sier produktsjef i Tryg Forsikring, Einar Brekken.

Leietakers ansvar

For å opprettholde brannsikkerheten i utleieenheten er det også utleiers ansvar å bytte batteri på røykvarslere og se etter regelmessig at brannslokkingsapparatet/husbrannslangen fungerer.

– Det er viktig at både førstegangs aleneboere og andre, sjekker at boenheten ser trygg ut før leiekontrakten underskrives, sier Brekken.

Utleiere må lære hva som er kravene til tilfredsstillende rømningsveier, varsling og slokkeutstyr.

Ikke glem forsikring

Skulle det utenkelige skje, at boenheten rammes av brann, er det viktig å være godt forsikret.

– Ved en brann er utleier ansvarlig for å dekke skadene av utleieobjektet. Utleier bør ha vanlig husforsikring i tillegg til utleieforsikring for å være godt nok forsikret, med tillegg for innboforsikring hvis boligen leies ut møblert. Leietaker har ansvar å tegne egen innboforsikring for sine ting, sier Brekken, og fortsetter:

– Hvis personer i forbindelse med studier ikke har flyttet permanent hjemmefra og fortsatt er folkeregistrert på foreldrenes adresse, gjelder foreldrenes innboforsikring også for tingene til studenten der han/hun bor.

Hvem har ansvar for hva?

Boligeier har ansvar for at:

 • boligen har nok rømningsveier
 • det finnes brannalarmanlegg eller nok røykvarslere
 • det finnes slokkeutstyr – husbrannslange eller brannslokningsapparat – i boligens slokkeutstyr blir kontrollert hvert 5/10 år

Den som leier har ansvar for å:

 • teste røykvarslere og bytte batteri
 • kontrollere slokkeutstyret jevnlig (egenkontroll)
 • melde fra til utleier ved feil og mangler

(Kilde: Norsk brannvernforening).

Huskeregler for å øke brannsikkerheten

Med noen enkle grep kan studenten/leietaker selv bidra til å redusere brannfaren i studentboligen. Dette bør han eller hun sjekke hver dag før lyset slokkes for natten:

 • Sjekk at levende lys er slokket
 • Sjekk at komfyr, vaskemaskin og tørketrommel er slått av
 • Slå av TV-en med av-knappen der slik finnes, ikke bare med fjernkontrollen
 • Sjekk at ovner, transformatorer eller ladere ikke er tildekket
 • Varm mat bør heller ikke tilberedes sent på kvelden eller om natten. Da er det lett for å sovne fra maten. Brannvesenet rapporterer at 2 av 3 utrykninger til studentboliger skyldes matlaging.
 • I tillegg bør røykvarsleren testes ved å bruke testknappen hver måned. Batteriet bør byttes hvert år.
 • Test brannslokkingsapparatet/husbrannslangen jevnlig.
 • Lading av mobil kan være en brannkilde:
  • Ikke lad om natten.
  • Ikke bruk billige, uoriginale ladere.
  • Bytt ut laderen om du merker at den blir unormal varm, eller er skadet.
  • Ikke sovne med mobilen i sengen, den kan fort bli varm mellom sengetøyet.
  • Trekk ut laderen fra stikkontakten når mobilen er ferdig ladet.

(Kilde: Tryg Forsikring).

Kanskje du også liker disse
Elektriker jobber iStock.com
En garasje kan være mye mer enn kun ly for bilen. Du kan f.eks. oppbevare sykler, verktøy, preppe ski og potte om planter uten å bekymre deg for søl. (Foto: Shutterstock).
Bygge om boden iStock.com