Sikre deg mot betalingsudyktige leietakere

En drømmeleietaker betaler husleie innen forfall hver måned, er rolig, ryddig og vedlikeholder boligen i nødvendig grad. Det finnes noen grep utleier kan foreta seg for å forhåndssjekke om leietakeren virkelig er drømmeleietakeren, før kontrakt signeres.

Tekst: Pernille Ebbestad Holo – radgiver@boligmentoren.no

Opplever du at leietakeren ikke kan betale husleien? (Ill.foto: iStockphoto.com).

BoligMentoren er stadig i kontakt med medlemmer som har inngått leieavtale og gitt fra seg nøklene til husrommet, men som ved første forfall av husleien oppdager at leietaker ikke kan betale for seg. Ofte misligholder leietaker også plikten til å betale depositum. For utleier kan prosessen for å bli kvitt den betalingsudyktige leietakeren bli tidskrevende, og føre til unødvendige kostnader. Som regel er det derfor lurt å ha gjort litt forhåndsundersøkelser av leietakeren du ønsker å tilby leiekontrakten.

Fristende med kredittsjekk

For mange utleiere er det kanskje fristende å be om en kredittvurdering av leietakeren. Ved en kredittsjekk får utleier blant annet informasjon om leietakeren har betalingsanmerkninger, og kan generelt sett få informasjon som kan fortelle om leietakeren er en god eller dårlig betaler. Det er imidlertid strenge krav som må være oppfylt for at utleier skal kunne ta en kredittsjekk. 

Strenge krav

Det er strenge krav for å kunne foreta en kretiddsjekk. (Ill. foto: iStockphoto.com).

Utgangspunktet er nemlig at utleier ikke har rett til å foreta en kredittsjekk av en potensiell leietaker. For at utleier skal få lov til å foreta en kredittsjekk, krever personopplysningsloven at det foreligger en saklig grunn. Det at utleier ønsker å inngå leieavtale med leietakeren er ikke automatisk en saklig grunn for kredittsjekk.

Personvernnemda har i flere saker om utleiers rett til å kreve kredittsjekk av leietakere, uttalt at saklig grunn innebærer at det «som hovedregel skal foreligge et element av kreditt». For eksempel kan det argumenteres for at det er et element av kreditt i leiekontrakter der husleien betales etterskuddsvis hver måned, i motsetning til leiekontrakter der husleien skal betales forskuddsvis.

Har leietaker betalingsevne og -vilje?

Personvernnemda har i sin praksis likevel uttalt at det kan foreligge et saklig behov for å foreta en kredittsjekk av leietaker, selv om det ikke foreligger et kredittelement. For utleier vil som regel formålet for en kredittsjekk være å sjekke om leietaker har betalingsevne og -vilje, noe som kan være en saklig grunn for en kredittsjekk, selv om det ikke foreligger et kredittelement i formålet. Dette gjelder imidlertid kun for utleiere som er privatpersoner. Profesjonelle utleiere, altså utleiere som må anses som næringsdrivende, har aldri rett til å kredittsjekke potensielle leietakere.

Dokumentere saklig grunn

Personvernnemda krever det skal ligge en kreditt til grunn (Ill. foto: iStockphoto.com),

Ønsker du å kredittsjekke leietakeren må du i første omgang kontakte et kredittopplysningsselskap. Utleier har kun rett til å kredittsjekke den ene leietakeren han ønsker å inngå kontrakt med, og kan for eksempel ikke bestille kredittvurdering av alle som var på visningen. Utleier må kunne dokumentere at det foreligger et saklig behov for kredittsjekk ovenfor selskapet. Det er imidlertid til syvende og sist opp til kredittopplysningsselskapet om de ønsker å gi en kredittvurdering.

Alternative tiltak

Som beskrevet ovenfor, er det en noe omstendelig prosess å få kredittsjekket en leietaker. Det er heller ikke gitt at kredittselskapet ønsker å foreta en kredittvurdering. Utleier kan imidlertid utføre andre tiltak for å sikre seg mot betalingsudyktige leietakere. Be leietaker skaffe referanser fra tidligere leieforhold. På samme måte som ved et jobbintervju, kan utleier kontakte referansene og undersøke om leietaker har betalt i tide tidligere. Videre bør utleier alltid sørge for at depositumet – helst tilsvarende tre måneders leie – og én måneds forskuddsleie er innbetalt, før leietaker får nøklene til boligen. På denne måten er utleier i det minste sikret husleie for den første måneden, og kan bruke depositumet til å dekke husleie ut en eventuell oppsigelsestid. Husk også å inngå en skriftlig leiekontrakt med leietakeren før leietakeren overtar boligen.

Har du spørsmål – kontakt BoligMentoren på 22 42 17 90 – eller post@boligmentoren.no

Alternativ til kredittsjekk er blant annet å be om referanser. (Foto: iStockphoto.com).