Se opp – fare for takras

Mildværet som nå har kommet, øker risikoen for takras. Det kan få katastrofale følger for den som rammes. Det er gård- og huseiers ansvar å fjerne snø og is fra taket. Det er ikke nok å sette ut varselskilt.

Tekst og foto: Helene Aarnes – post@boligmentoren.no

Hvis du eier en enebolig som ikke grenser til en åpen vei med alminnelig ferdsel, eller den har hage rundt, er du kun ansvarlig for deg selv og trenger ikke ta hensyn til risiko for andre. Det er eiere av bygninger eller grunn som grenser til offentlig sted, som er pliktig å sikre eiendommen.

Det er gård- og huseiers ansvar å fjerne snø og is fra tak. (Ill. foto: Helene Aarnes).

– Vi har alle et personlig ansvar for å unngå å bli skadet, men å forebygge og fjerne livsfarlig snø- og is på hustak er det gård- og huseiere som har ansvar for. Dette betyr ikke at de har oppfylt sin plikt ved å sette ut varselskilt, sier juridisk rådgiver hos BoligMentoren, Pernille Ebbestad Holo.

Erstatningsansvar ved ras

Gård- og huseiere har ansvar for å bidra til en trygg og fremkommelig ferdsel ved eiendommen. Det er også mange som faller på glattisen og får bruddskader. Hvis det ikke blir strødd, eller at de ikke hindrer ras ved å fjerne snøen i trygge former, vil gård- og huseiere som oftest bli holdt ansvarlige.

– Hvis gård- og huseier kjenner til faren uten å gjøre noe med det, blir vedkommende ansvarlig, og kan i tillegg bli erstatningsansvarlig. Å unnlate fjerning av snø og is fra tak er straffbart. Regler om dette finner du i lokale politivedtekter der du bor, og vi i BoligMentoren anbefaler deg å sette deg inn i disse reglene. Overtredelse kan bety bøter på opp til flere tusen kroner, og det finnes også eksempler på mer alvorlige saker hvor det er idømt fengselsstraff, presiserer Ebbestad Holo.

Hvis faren for ras er overhengende, og politiet tilkaller hjelp til fjerning av snø og is, kan gård- eller huseier bli holdt erstatningsansvarlig, og bli fakturert for bruk av brannbil og brannmannskap. Prislappen på dette kan også bli betydelig.

Å unnlate fjerning av snø og is fra tak er straffbart. Regler om dette finner du i lokale politivedtekter der du bor. (Foto: Helene Aarnes).

Ansvar i borettslag og sameier

Som huseiere har borettslag og sameier ansvaret for å fjerne snø og is fra taket. Styrets har ansvar for at snø og is blir fjernes, å forbygge rasfare og gjennomfører jevnlige inspeksjoner. Det er stor sjanse for at borettslaget eller sameiet kan bli økonomisk ansvarlig hvis noen skader seg på grunn av ras.

–Dette gjelder både for personskader og skader på gjenstander, som for eksempel biler, sier Pernille Ebbestad Holo, og fortsetter:

– Ved rasfare skal taket ryddes snarest mulig. Det er viktig å ha gode rutiner for å forebygge rasfare, og at takene inspiseres jevnlig, f.eks. gjennom en avtale med et firma som kan følge opp dette gjennom vinteren.

Bli medlem