Så mye snø tåler taket ditt

Det har vært en snøfattig vinter i Sør-Norge, men nå er det meldt om store mengder snø. Ellers i landet er det flere steder med store snømengder. Trenger du måke hus- eller hyttetaket? Tung og våt snø kan føre til at taket kollapser.

Tekst og foto: Helene Aarnes – helene@boligmentoren.no

Klimaet er i endring og kan gi våtere vinternedbør og store, plutselige snømengder som mange bygninger ikke er dimensjonert for.

Går døren tregt?

Det er viktig at du følger med på eventuelle endringer i huset når det er mye snø på taket. Hvis vinduer og dører begynner å gå tregt, eller du kan se nedbøyninger eller andre endringer i huset, kan det være et varsel om for høy belastning. Hvis taket har mye snø, kan du også høre knirk og smell i konstruksjonen. Det er lite trolig noen fare, men et tegn på store belastninger på taket.

Når du måker taket, bør det gjøres slik at takflatene hele tiden har mest mulig jevn belastning. Hvis taket skjevbelastes kan det være mer kritisk enn en større, jevnt fordelt belastning. Det er også lurt å la det være igjen en 10-20 cm snø på taket, da unngår du å skade taktekkingen, sier seniorforsker Trond Bøhlerengen ved SINTEF Byggforsk, på deres nettsider.

Ikke glem å sikre deg forsvarlig når du måker taket. Unngå i tillegg å lage renner på tvers av takfallet, siden dette kan føre til at store snømengder settes i bevegelse samtidig.

Tryg Forsikring skriver på sine nettsider at det er huseiers ansvar å sikre bygningen og man er pålagt å jevnlig fjerne snø fra tak, vegger og terrasser. Skulle bygningen bli skadet på grunn av snø kan det indikere uaktsomhet, noe som igjen kan bety avkortning ved en eventuell forsikringserstatning.

Når må taket måkes?

SINTEF Byggforsk har i samarbeid med Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) utarbeidet retningslinjer for når du bør vurdere å måke taket. Ut fra når huset ditt er bygd, kan man gi noen tommelfingerregler:

  • 1949–1969: Kritisk snølast for lette takkonstruksjoner er 150 kg/m2 (se under for snødybde), mens tunge tak tåler noe mer.
  • 1970–1979: Kritisk snølast er rundt 150 kg/m2.
  • Etter 1979: Man kan anta at kritisk snølast på tak tilsvarer de snølastene på mark som er angitt i NS 3479 (Norsk Standard) for hver kommune, dvs. vanligvis 150-350 kg/m2. Dette finner du også i Byggforskserien 471.041 Snølast på tak.


Maksimal snødybde på tak før måking må iverksettes:

Snøtype og egenvekt                                                       Kritisk snølast

                                                                                              150 kg/m2            250 kg/m2               350 kg/m2

Gammel snø (300 kg/m3)                                                   0,5 m                      0,8 m                          1,2 m

Våt snø (400 kg/m3)                                                             0,4 m                      0,6 m                         0,9 m

Tung, våt snø er viktig å få måkt av taket.