Rimelige og skattefrie småjobber

Småjobber utført av privatpersoner i private hjem kan være skattefrie opp til kr 6000. 

Tekst: Oda Sarine Juvet – student@boligmentoren.no

Dette gjelder småjobber som eksempelvis vaskehjelp, plenklipping, maling av hus, vasking av bil, snømåking, m.m. Forutsetningene er at:

  • Arbeidet utføres i hjemmet, i hagen, på hytta eller på bilen.
  • Den som utfører jobben må ta jobben som privatperson, og ikke som næring
  • Du betaler som privatperson.
  • Husholdningen kan maksimalt utbetale kr 6000 i året til vedkommende.

Oppgjørsblankett

Selv om beløpet ikke er større enn 6000 kroner og inntekten er skattefri, skal det fylles ut en oppgjørsblankett for hvert eneste arbeidsforhold. Både du og lønnsmottaker skal ha hvert deres eksemplar. Ved hver utbetaling plikter du å levere oppgjørsblanketten til arbeidstakeren. Husk å ta vare på disse oppgjørsblankettene.

Dersom lønnen overstiger beløpsgrensen på 6000 kroner, plikter du å sende inn oppgjørsblankettene som ikke tidligere er sendt til skatteoppkreveren. Da blir den samlede betalingen skattepliktig og alt skal innrapporteres som lønn.

Arbeidsgiveransvar

Som arbeidsgiver vil du ha et fullt arbeidsgiveransvar. Du skal derfor vite at du har et stort ansvar dersom du har arbeidstakere som skal utføre risikofylt arbeid, som eksempelvis male i høyden.