Regjeringsplattformen er klar – Eiendomsskatten på retrett

Eiendomsskatt har vært et hett tema i regjeringsforhandlingene og en av de vanskeligste sakene for partiene å enes om. Det var derfor knyttet spenning til utfallet, som ble offentliggjort da regjeringsplattformen ble presentert søndag 14. januar.  

Tekst: Vidar Heimset og Helene Aarneshelene@boligmentoren.no

Følgende fremgår av den ferske politiske plattformen:

  • Kommunenes mulighet til å kreve inn eiendomsskatt reduseres ved å sette ned maksimal eiendomsskattesats med minimum to promille for boliger og fritidsboliger.
  • Det skal innføres en obligatorisk regel med tak på verdsettelsen i eiendomsskatten for boliger og fritidsboliger. Dette gjennomføres slik at det årlige inntektstapet for den enkelte kommune ikke blir for stort, men samtidig slik at flest mulig får redusert eiendomsskatt.

Positivt for boligeiere

Juridisk rådgiver og talsmann for BoligMentoren, Vidar Heimset.

Dette er en god nyhet for boligeiere. I følge tall fra SSB har 366 kommuner per 2017 innført eiendomsskatt, mange med skattesatser opp mot maksimalsatsen på syv promille. Holder regjeringen ord, vil kommuner med skattesatser på seks og syv promille nå måtte redusere denne til fem promille.

BoligMentoren oppfatter nå at eiendomsskatten omsider er på retrett. Det ble i statsbudsjettet for 2018 foreslått enkelte innstramminger i eiendomsskatten av mindre betydning for boligeiere.

– Med den reduksjonen som nå er skissert, vil kommunene måtte se seg om etter andre inntektskilder enn fast eiendom, sier talsmann og juridisk rådgiver hos BoligMentoren, Vidar Heimset.

Klare regler om verdsettelse

Videre er det gledelig at det varsles en obligatorisk regel hvor det skal settes et tak på verdsettelsen av eiendomsskatten. Det er store variasjoner i hvordan kommunene takserer eiendom for å komme frem til et skattegrunnlag. Da er det etterlengtet at det blir klare generelle regler om verdsettelse, som i sin tur vil føre til redusert eiendomsskatt for mange eiere av bolig- og fritidsbolig.

BoligMentoren noterer seg også, og vil følge opp, at det loves en reduksjon på minimum to promille for boliger og fritidsboliger.

– Vår oppfatning er at regjeringen bør bruke handlingsrommet i dette punktet i den politiske plattformen til ytterligere grep. Klarer de ikke å enes om en ytterligere reduksjon, bør det eksempelvis kunne være grunnlag for å diskutere en obligatorisk regel om minimum bunnfradrag, sier Heimset. 

– Skatt på eiendom er en dårlig måte å skattlegge enkeltpersoner på, og som de fleste andre skatter og avgifter rammer den sterkest de som har minst, nemlig unge i etableringsfasen som allerede har store utgifter på boligen sin, avslutter Heimset.