Lover ytterligere kutt i eiendomsskatten

Vi har fått den første ikke-sosialistiske flertallsregjeringen siden 1985. I regjeringserklæringen loves det et nytt kutt i eiendomsskatten.   

Tekst: Vidar Heimset – vidar@boligmentoren.no

Det kommer frem av regjeringserklæringen, at eiendomsskatten skal reduseres ytterligere. (Alle ill. foto: iStockphoto.com).

I statsbudsjettet for 2019 foreslo regjeringen at kommunenes mulighet til å kreve inn eiendomsskatt skulle reduseres ved å sette ned maksimal eiendomsskattesats fra 7 til 5 promille for boliger og fritidsboliger.

Det fremgår i erklæringen fra den nye flertallsregjeringen at eiendomsskattesatsen skal reduseres med ytterligere én promilleenhet fra 5 til 4 promille.

I følge tall fra SSB har 370 kommuner per 2018 innført eiendomsskatt, mange med skattesatser opp mot den «gamle» maksimalsatsen på 7 promille. Disse kommunene vil nå måtte belage seg på å redusere denne til 4 promille, noe som må kunne betegnes som et kraftig kutt.

Ønsker eiendomsskatten avviklet

Innstrammingene i eiendomsskatten som skjedde i statsbudsjettet for 2018 og 2019, og nå i den ferske regjeringserklæringen, vil få betydning for mange av våre medlemmer, og vel så viktig er det at kommunene får et klart signal om å se seg om etter andre inntektskilder enn fast eiendom.

BoligMentoren ønsker eiendomsskatten avviklet.

Samtidig må vi huske på at potensialet for innkreving av eiendomsskatt fremdeles er stort. Mange kommuner har ikke innført eiendomsskatt, og i store kommuner som Oslo og Bergen er skattesatsene fremdeles ikke høyere enn henholdsvis 3 og 2,6 promille.

BoligMentoren ønsker eiendomsskatten avviklet. Ordningen med eiendomsskatt slik den i dag er organisert, er svært uheldig. Skatt på eiendom er etter vår mening i seg selv en dårlig måte å skattlegge enkeltpersoner på. Som de fleste andre skatter og avgifter rammer den sterkest de som har minst, nemlig unge i etableringsfasen som allerede har store utgifter på boligen sin.

Rammer urettferdig

BoligMentoren mener eiendomsskatten rammer urettferdig.

BoligMentoren mener også det er svært urettferdig at eiendomsskatten rammer så ulikt som den gjør, ved at den enkelte kommune selv bestemmer om det skal innkreves eiendomsskatt. I tillegg er det slik at kommunen selv bestemmer hvem i den enkelte kommune som skal betale denne skatten. Dette innebærer at det er svært ulike regler fra kommune til kommune vedrørende hvem, og hvor mye, den enkelte huseier betaler i skatt. Som et minstekrav mener derfor BoligMentoren at eiendomsskatt skal være et statlig anliggende, i likhet med alle andre skatter.