Regjeringen angriper forbrukslån

Regjeringen varslet i dag en offensiv i markedet for forbrukslån. På en pressekonferanse presenterte de en kraftfull pakke av tiltak som skal hindre at nordmenn havner i luksusfellen.

Tekst: helene Aarnes – helene@boligmentoren.no

– Kredittkort og forbrukslån kan gi økonomisk frihet, men det er mange som opplever for aggressiv markedsføring, og for mange havner i en gjeldsfelle. Regjeringens tiltak vil bidra til at markedet fungerer bedre, sier finansminister Siv Jensen (FrP), i en pressemelding.

Her er regjeringens tiltak for å unngå at nordmenn havner i en gjeldsfelle:

  • Regjeringen har fastsatt en forskrift som gjør at finansforetak må angi samlet utestående kreditt i beløpsfeltet på kredittkortregninger.
  • Regjeringen vil innføre en gjeldsinformasjonslov, tidligere kalt gjeldsregister, som gir bankene oversikt over folks totale gjeld slik at de kan la være å gi lån til folk som ikke kan betjene den.
  • Regjeringen vil fremme en ny forskrift mot aggressiv markedsføring av kreditt, for å forebygge gjeldsproblemer.
  • Ved å samle all utestående kreditt i beløpsfeltet på regningen, vil det bli enklere for kundene å få oversikt over utestående gjeld og tilbakebetale denne, sier finansminister Siv Jensen (FrP).

Regjeringen vurderer også ytterligere tiltak for å bidra til at forbrukslånsmarkedet skal fungere bedre. I Finansmarkedsmeldingen 2016-2017, som legges frem for Stortinget 5. april, gis det en bred omtale av markedet for forbrukslån og tiltak som det arbeides med.

Fakta om forbrukslån:

Forbrukslån, altså usikret gjeld til forbruker, herunder kredittkort, utgjorde rundt 90 milliarder kroner ved utgangen av 2016. Dette er om lag 3 prosent av husholdningenes samlede gjeld.

Norges Bank har anslått at gjennomsnittlig rente på forbrukslån har vært over 12 prosent siden 2008, og betaling av renter på forbrukslån står for om lag 12 prosent av husholdningenes renteutgifter i 2016 (Kilde: Finansiell stabilitet 2016).

Samlet årsvekst i forbrukslån til norske husholdninger var om lag 15 prosent i 2016. Til sammenligning har veksten i samlet gjeld i husholdningene ligget rundt 6 prosent.

Kredittkortlån utgjorde ved utgangen av 2016 om lag 55 prosent av forbrukslån til norske husholdninger. Rundt 70 prosent av kredittkortlånene var rentebærende ved utgangen av 2016.

Mislighold og tap på forbrukslån er høyere enn for andre typer lån til privatpersoner. Utlånstapene på forbrukslån har gått opp fra 0,4 prosent av utlånsvolumet ved utgangen av 2015 til 1,5 prosent av utlånsvolumet ved utgangen av 2016. Brutto mislighold har i samme periode økt fra 5,0 til 5,2 prosent.

Kilde: Finanstilsynet

Regjeringen går til kamp mot nordmenns kredittkortbruk for å hindre at de går i luksusfellen. (Ill. foto: iStockphoto.com).