Ikke tolk radonkartene feil

Norge er blant de land i verden med høyest konsentrasjonen av radon i inneluft. Flere steder på nettet kan du nå finne aktsomhetskart for radon som dekker hele Norge. BoligMentorens samarbeidspartner Radonkjeden advarer mot feil bruk av kartene.

Tekst: Helene Aarnes – helene.boligmentoren.no

Det er anbefalt at verdien i boligen er under 100 Bq/M3. (Ill. Radonkjeden).

Aktsomhetskartene (radonkart) viser hvilke områder som har større sannsynlighet for at det er for høye radonverdier inne i hus. Det er også viktig å være klar over at det er store lokale variasjoner i radonkonsentrasjonen, og derfor er dette kartet mest nyttig for arealplanlegging, forteller Morten Fredriksen, markedsansvarlig i Radonkjeden.

– Nivået kan være vidt forskjellig fra ditt hus til naboens hus. Den eneste måten å vite sikkert at du har lave nivåer er å måle – det er billig og kan gjøre selv med to til fire sporfilmer, råder Fredriksen.

Kartene er utviklet av Strålevernet og NGU. Fredriksen forteller han er bekymret for at det er for lite oppmerksomhet rundt hvor farlig radonstråling kan være. Her i landet anslås radon å forårsake rundt370 lungekreftdødsfall i året, ifølge en ny forskningsrapport av Statens strålevern og Kreftregisteret.  (ref: Lungekreftforekomst knyttet til radoneksponering i norske boliger – publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening 21.8.2017

– Bruk gjerne kartene, men husk at det kun en indikasjon på om det kan være fare for radon. Selv om naboen ikke har høye radonverdier i sitt hus, kan du ha det, fastslår han.

På internett

Bruk radonkartene med vett – det sikreste er å måle hvor høye verdiene er i din egen bolig. (Ill. skjermdump NGU).

Kartene kan du finne flere steder på nettet. Det er kommet en ny tjeneste på 1881, som viser radon aktsomhetsgrad. Du finner også NGUs kart på Radonkjedens hjemmesider. Der kan du se hvor strålevernet mener det er høy aktsomhet for radon.

– Husk at mye også kommer an på hvordan huset ditt er bygget, eller hvilken etasje du bor i. Det er også forskjell på gamle og nye hus. Kartene må ikke brukes for å kontrollere om det er høye verdier i din bolig, advarer Fredriksen.

Du finner også mye bakgrunnsinfo om kartene på Strålevernet og NGU sine nettsider  og Radonkartene finner du her. På kartet kan du zoome inn på et område du er nysgjerrig på.

Pålagt måling ved utleie.
Radonkjeden forteller de stadig får henvendelser fra folk som ønsker å måle radonnivået, og de ønsker å få mer bevissthet rundt denne usynlige faren. Det er lovpålagt å dokumentere radonnivåer under grenseverdien i alle utleieleiligheter. Det er rett og slett ikke lov til å leie ut en leilighet uten å bevise at den ikke er full av giftige gasser.

– Det er en svært helseskadelig gass, som du verken kan lukte eller se. Det er viktig at flere får vite hva slags tiltak som kan få ned nivået av radon, og at det ikke er så dyrt som mange frykter, forteller Morten videre.

Radon bør måles i vinterhalvåret, for da er konsentrasjonen av radon høyest. Anbefalt verdi er under 100 Bq/m3. Har du målt radonnivåer over 100 Bq/m3 i boligen din, bør du gjøre tiltak for å redusere nivået. Radonnivået bør være så lavt som praktisk mulig og alltid under 200 Bq/m3. Ved å gjøre radontiltak vil nivået kunne reduseres vesentlig.

Den mest effektive måten å fjerne radon på i eksisterende bygg er enten radonbrønn eller –sug. (Ill. Statens Strålevern/Monica Egeli).

Radonbrønn eller radonsug
Radonbrønn eller – sug er ifølge Radonkjeden de tryggeste måtene å få ned høye verdier på.

– Disse tiltakene leder radongassen bort før den kommer inn i huset. Andre tiltak hvor gassen tynnes ut er mindre sikkert og vanskeligere å garantere noen stor effekt av, f.eks. tetting av sprekker mot grunnen, bedre lufting, installere flere luftventiler etc. Radonbrønn og radonsug er generelt mest effektivt, med minst 85 prosent suksessrate på verdensbasis, forteller Fredriksen.

Flere frykter at dette er veldig dyrt, og mange blir overrasket hvor billig det faktisk er å utbedre et hus med radontiltak. Kanskje har noen forestilt seg at det skal være like kostbart og upraktisk som ved en større vannlekkasje, eller et råteproblem?

– Med gode fagfolk kan det ofte løses i løpet av en dag og koste vesentlig mindre enn et omfattende råteproblem. Et tiltak i form av et radonsug eller radonbrønn vil ofte koste under 40 000 kroner, sier han videre.

Det lønner seg også å måle hvis du skal selge boligen din.

– Boligeiere kan nok forvente å få dårligere tilstandsgrad hvis de mangler måling, eller ved påvist høye verdier, uten å ha gjort noe. God tilstandsgrad er forbeholdt de som har målt radon og de som har fått bukt med problemet. Det betyr at boligeiere i mange tilfeller kan tape større beløp ved et salg, enn det koster å utbedre, forteller Morten Fredriksen.