Radon – en snikende fare

Bevisstheten rundt radon har økt de siste årene, men fremdeles er mange ikke klar over at de er pålagt å måle hvis de har utleiebolig. Dette gjaldt også for et ektepar på Gran på Hadeland, som først målte når de ble oppmerksom på dette. Radonfaren tar de med fatning.

Tekst og foto: Helene Aarnes – helene@boligmentoren.no

– Vi ble først klar over for få år siden at det er mye radon i vårt nærområde. Vi kjenner heller ikke til  om noen lungekrefttilfeller hvor radon er årsaken. Det har bodd mennesker i disse områdene i alle år, og det er vanskelig å ta særlig stilling til radonfaren, sier ekteparet Leif Ivar og Ann-Kristin Reitan-Klingenberg.

Han kjøpte huset i 1998, etter å ha oppdaget det når han var på en motorsykkeltur noen år tidligere. Når det ble til salgs, visste han at det huset måtte han ha. I kjelleren har ekteparet en hybel og en leilighet til utleie. De gjennomførte radonmålingen etter at de fant ut det vår pålagt med radonmåling i hus med utleie.

–Vi hadde ikke hørt så mye om radon fra før, så det var ikke noe vi bekymret oss for, forteller han.

Radongass er en usynlig og luktfri edelgass som dannes ved nedbrytning av grunnstoffet uran. Uran finnes i de fleste bergarter, mest i granitt og alunskifer. Høye radonnivåer innendørs er en medvirkende årsak til økt risiko for lungekreft. Risikoen er større for røykere, eller de som har røykt. Radongassen står for om lag 50 prosent av stråledosen nordmenn utsettes for.

Radonkart og radonfare
Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Statens strålevern har utviklet et nasjonalt aktsomhetskart for radon. Det nasjonale aktsomhetskartet viser hvilke områder i Norge som kan være mer radonutsatt enn andre.

Undersøkelser som NRK har gjort av kartene, viser at rundt 160 000 bolighus ligger i områder med høy fare for gassen som gir økt lungekreftrisiko. I områder markert med «høy aktsomhet», er det beregnet at minst 20 prosent av boligene har radonkonsentrasjoner over øvre anbefalte grenseverdi på 200 Bq/m3 i første etasje.

Falsk trygghet
Selv om kartene viser at din bolig er utenfor «hot-sonene», kan det være en falsk trygghet. Radonkonsentrasjonen kan ha lokale forskjeller over hele landet, sier Morten Fredriksen, markedsansvarlig hos BoligMentorens samarbeidspartner Radonkjeden.

— Naboen i huset ved siden av kan ha helt forskjellig konsentrasjon av radon enn hos deg. Det er avhengig av både bygningen og grunnen. Den eneste sikre måten å finne ut om boligen din har høye radonnivåer eller ikke, er å måle, forteller han.

Radonnivåene bør være så lave som praktisk mulig og aldri over 200 Bq/m3. Tiltaksgrensen er på 100 Bq/m3, hvilket betyr at dersom det måles verdier over dette skal det gjennomføres tiltak.

Idyllisk, men potensielt farlig
Aktsomhetskartet viser at Hadeland, og særlig i Gran kommune, er ett av områdene i Norge med mest radon. Årsaken er grunnen som består av mye alunskifer. Den svingete veien opp til ekteparet går gjennom et stille og rolig strøk opp over snøgrensen i liene ved Gran. Det flotte laftehuset ligger i et idyllisk landskap, som vitner lite om den potensielt helseskadelige gassen som finnes i grunnen.

Det koselige laftehuset har nå lave verdier av radon etter installering av radonbrønn.

–Vi har bodd her i mange år på en måte lykkelig uvitende. Hvis det ikke hadde vært for at vi fant ut at vi var pliktig å måle på grunn av utleie, så hadde vi nok ikke gjort det. Resultatene viser at det er i leiligheten i kjelleren hvor eksponeringen av radon er verst, sier Leif Ivar og Ann-Kristin Reitan-Klingenberg.

I kjelleren har de en leilighet og en hybel. De gjennomførte målingene i huset med seks sporfilmer, to i hver etasje. De ble plassert lett tilgjengelig på soverom, oppholdsrom og kjøkken i de forskjellige boenhetene.  Det viste seg at verdiene, spesielt i leiligheten i kjelleren, var godt over grenseverdien– med målinger på 918 Bq/m3 på kjøkkenet og 518 Bq/m3 på soverommet. Grenseverdi for å gjøre tiltak er 100 Bq/m3.

Morten Fredriksen i Radonkjeden sier at selv om folk ikke merker at den usynlige og luktfrie radongassen er der, så er den likevel veldig farlig.

– Folk er ikke klar over hvor farlig den potensielt er. Heldigvis er det som regel enkelt å få målt om du er utsatt for radon og få gjort tiltak. Noen av tiltakene er kostbare, men summa sumarum er det kanskje ikke så viktig når det kan redde liv, sier Fredriksen hos Radonkjeden videre.

– Du merker heller ikke forskjell etter å ha gjennomført tiltak, så radon er en snikende felle, men effekten av tiltakene er målbare. Resultatene gir som oftest betraktelig reduksjon av radoneksponeringen. Sier han.

Vinteren er måletid
Måleperioden er mellom 15. oktober og 15. april, ifølge Statens strålevern. Måletiden er minimum to måneder. Det er en fin tid å måle nå, få gjennomført eventuelle tiltak og kontrollmåle innen sesongen er over, sier Radonkjeden.

Morten Fredriksen fra Radonkjeden forteller BoligMentorens medlemmer får rabatt på både sporfilm og tiltak.

— Et godt råd hvis du f.eks. vet at du skal selge boligen, lønner det seg å måle og gjennomføre eventuelle tiltak, så du ikke taper verdi på usikkerheten i en salgssituasjon. Tilstandsgraden i boligen påvirkes negativt om du ikke har målt radonnivået, eller gjort tilstrekkelige tiltak, påpeker Fredriksen.

Det er gjennom sprekker og utettheter mellom byggegrunnen og bygningen at radongassen siver inn i huset. Om vinteren er radonkonsentrasjonen høyest og mest stabil fordi vi lufter mindre i denne årstiden.

— Kulden ute og varmen inne skaper et undertrykk i boligen, som fører til at mer jordluft suges inn. Hvor mye som kommer inn avgjøres av hvor tett boligen er konstruert mot grunnen, sier han videre.

Vurder de enkleste tiltakene først
Det aller enkleste og umiddelbare tiltaket mot radon er lufting. Effektiv tetting av sprekker i kjellergulv kan også ofte fungere godt.

—Noen tiltak er ganske rimelige, og for noen det kan være lurt å gjennomføre dem først hvis ikke radonverdiene er veldig høye, sier Fredriksen.

Hos ekteparet Reitan-Klingenberg var noen av radonverdiene veldig høye, spesielt i leiligheten, og Vigga Bygg, som samarbeider med Radonkjeden anbefalte her en radonbrønn for å få verdiene ned på et akseptabelt nivå.

— Det mest effektive tiltaket når verdiene er høye, er å installere et såkalt radonsug eller en radonbrønn, noe som koster fra 25 000 til 50 000 kroner, forteller installatør Kristian Brørby hos Vigga Bygg på Hadeland.

— Vi anbefalte radonbrønn her på Gran, noe som er et av de mer kostbare tiltakene, men resultatet blir veldig bra, sier han videre.

Kostbar investering – men effektiv
En utgift på rundt 40 000 for noe du ikke kan se, lukte eller føle, er ikke bare lett å godta for alle som blir anbefalt dette.

— Jeg er i utgangspunktet betenkelig på at det fokuseres så mye på et problem som det er uklart hvor stort er, sier Reitan-Klingenberg, og fortsetter;

—  Jeg mener i tillegg at det bør være støtteordninger for de som må gjennomføre kostbare tiltak mot radon. Vi tok kontakt med Gran kommune og mente det burde være støtteordninger siden folk som leier ut er pålagt å måle, og gjennomføre tiltak. Vi kan ikke noe for hvordan grunnen under oss er, og vi fikk heller ikke noe informasjon fra kommunen om faren for radon da jeg kjøpte huset i 1998, forteller han videre.

Installatør Kristian BrørbyFra Vigga bygg på Hadeland installerte radonbrønnen i et teknisk rom i kjelleren, som er midt i bygget.

I tillegg til radonbrønnen har ekteparet også gjort store arbeider på huset som også kan ha hatt innvirkning på at radonverdiene har gått ned. De har blant annet drenert på nytt rundt hele huset og skiftet ut gammel pukk ved grunnmur, i tillegg til en del snekkerarbeid.

Installatør Brørby installerte radonbrønnen i et teknisk rom i kjelleren mellom hybelen og leiligheten, i midten av huset.  Resultatet av tiltaket er oppsiktsvekkende. Kjøkkenet i leiligheten gikk ned fra et radonnivå på 840 Bq/m3 til 30 Bq/m3. Soverommet i leiligheten gikk fra 470 Bq/m3 til 20 Bq/m3.

I tillegg gikk radonnivåene i både hybel og hoveddelen ned fra litt over 100 Bq/m3 til 20 Bq/m3.

–Vi hadde ikke trodd at nivåene skulle bli så bra og vi kan ikke si annet enn at vi er fornøyd med resultatet, forteller Leif Ivar og Ann-Kristin Reitan-Klingenberg. 

MEDLEMSTILBUD BOLIGMENTOREN:

Som medlem av BoligMentoren vil du få rabatt på Radonkjedens tjenester. Bestill sporfilm til 20 prosents medlemsrabatt i dag. Du kan bestille sporfilmer på Radonkjedens nettside: radonkjeden.no/sporfilm/ eller du kan ta kontakt med oss på:  post@radonkjeden.no

Husk å oppgi BoligMentorens medlemsnummer.

Trenger du tiltak?

Du kan bestille befaring for egnet tiltak på Radonkjedens nettside: radonkjeden.no/kontakt/

Ved å oppgi BoligMentorens medlemsnummer får du også 20 prosent rabatt på befaringen. Du vil i tillegg få fem prosent rabatt på et eventuelt tiltak.

Har du behov for gratis råd og veiledning, ring 222 86 136 eller send en epost til: post@radonkjeden.no

Les mer på: radonkjeden.no:

Leif Ivar og Ann-Kristin Reitan Klingenberg levde i mange år «lykkelig uvitende» om radonfaren.