Rådgiver og konfliktløser med loven i hånd

Juridisk rådgiver og talsmann, Vidar Heimset, er opptatt av gode avtaler og å finne løsninger på juridiske dilemmaer. Han er siste tilskudd hos BoligMentoren.

Tekst og foto: Helene Aarnes – helene@boligmentoren.no

Vidar Heimset kom i høst til stillingen som juridisk rådgiver og talsmann for BoligMentoren. Han har arbeidet som jurist i snart 11 år, og har bred bakgrunn fra arbeid som advokatfullmektig/advokat, juridisk rådgiver i Hordaland fylkeskommune, nærmere fem år som rådgiver i Forbrukerrådet, og to år hos Arbeidstilsynet.

Viktige boligsaker

Heimset forteller at hans sterkeste områder er kontrakt og avtalerett, kjøpsrett, fast eiendom og tvisteløsning. Han har tidligere sittet som forbrukerrådets representant i Reklamasjonsnemda for takstmenn.

– Dette har gitt meg god innsikt i taksering, og i å lese takstrapporter, både helt enkle takster og de grundige boligsalgsrapportene. Takstrapporter skal være lesbare og forståelige for brukeren. Når det gjelder tvisteløsning, så har jeg god erfaring innen kjøp, forbrukerkjøp og håndverkertjenester. Jeg er opptatt av at kontrakter som utarbeides skal være enkle, praktiske og balanserte. Det er viktig at tvisteløsning er effektivt når det er nødvendig, fastslår han.

Oppdaterte kontrakter og dokumenter

Heimset forteller at han ser på en av sine viktigste områder å gi medlemmene riktig og god hjelp.

– De skal vite at vi er der for dem. Jeg har mye erfaring innenfor fast eiendom og har jobbet mye med tvisteløsning og praktisk problemløsning, som vil bli viktig for medlemmene.

Juridisk rådgiver og talsmann for BoligMentoren, Vidar Heimset.

Han skal også bidra til at alle viktige kontrakter og dokumenter på medlemssidene er gode og oppdaterte. BoligMentoren har nettopp lagt ut en ny oppdatert versjon av Husleiekontrakten, og Heimset råder alle til å laste ned den nye versjonen hvis et nytt leieforhold står for døren, eller om leiekontrakten skal fornyes.

Alle andre dokumenter som er knyttet til utleie også revidert, og Heimset sier det er viktig at de som planlegger å leie ut, tar kontakt for råd om hva de bør sette seg inn i av lover og regler, at de bruker BoligMentorens oppdaterte leiekontrakt, og oppretter en depositumkonto.

– Tar du først kontakt når alt har skjært seg i leieforholdet, kan det være veldig vanskelig å rydde opp. Vi erfarer at de som ikke har inngått ordentlige kontrakter, ikke går riktig frem når de skal øke leien, eller er uryddige når det gjelder depositumkonto ofte får store problemer, sier Heimset.

Han ser også frem til å kunne presentere relevant jus i medlemsbladet og å ha fokus på at medlemmenes stemmer blir hørt i høringsuttalelser. Han er klar på at flere av oppgavene blir utfordrende, men spennende.

– Det er viktig at vi som boligorganisasjon setter vårt preg på nye lover og forskrifter innenfor eiendomsfeltet. Jeg ser frem til å medvirke til at BoligMentoren får et tilstrekkelig høyt fokus på områder hvor det i dag går sent politisk, som blant annet BSU, eiendomsskatt og tomtefeste. Unge og boligmarkedet er også en kompleks og utfordrende problemstilling – unge må binde opp økonomien sin i bolig, i takt med at det blir dyrere å eie – der må vi jobbe aktivt for å endre, forteller Heimset.

Spredt saksområde

I jobben som juridisk rådgiver mottar Vidar Heimset spørsmål som sprer seg over et vidt spekter. Men det er en viss type spørsmål han finner litt mer interessant enn andre.

– Det som er faglig mest interessant, er spørsmål i saker hvor det ikke finnes et klart juridisk svar. Jusutdanningen handler om å finne løsninger på slike saker, og er ikke kun en trening i å finne frem i lover og regler. I mange tilfeller gir loven kun deler av løsningen. Det å argumentere for den løsning en av partene ønsker der loven ikke gir et klart svar, er mest utfordrende og morsomt, sier Heimset.

Vær i forkant

Heimset forteller at de feil som ofte blir gjort ved huskjøp eller inngåelse av husleiekontrakter og håndverkerkontrakter, som regel skyldes tidsnød, eller at vi ikke tenker på hva som kan gå galt. Alt dette kan unngås ved å kontakte BoligMentoren i forkant.

– Jeg er alltid glad når medlemmer tar kontakt i forkant før de inngår en kontrakt eller avtale. Det lettere å unngå problemer i forkant, enn å rette opp i feil i etterkant.

Heimset ønsker å få et større fokus på håndverkertjenester. Ofte koster de mye og angår mange boligeiere, og er utrygge tjenester å handle dersom man ikke gjør de riktige grepene i forkant.

– Det blir i tillegg interessant å jobbe med høringsuttalelser. Jeg ønsker å bidra til at boligomsetningen i Norge blir mer velfungerende enn den vi har i dag. Kjøp av bolig er den største utgiften vi har, men vi er på langt nær sikret godt nok mot å kjøpe katta i sekken, og da har du en lang og usikker rettsprosess foran deg, forteller han.