Barn stikkel hodet ut av en snøhule.
BoligMentoren ønsker å øke bevisstheten rundt bruksendringer og energieffektivitet i forbindelse med snøhulebygging. Husk riktig isolering og å søke om bruksendring.

Tekst: Cathrine Sæther – cs@byggstart.no

Hver vinterferie bygges det utallige snøhuler utenfor hus og hytter rundt om i landet. På grunn av fare for snø i hodet, vondt i nakken grunnet lav takhøyde og vegger som smelter av levende lys, er snøhulebygging strengt regulert. Avvik fra forskrift og lover kan medføre at hulen må rives og at du kun får lov til å bygge snømenn ut vinterferien.

Første steg: Bruksendring
Før byggeprosjektet starter, benyttes ikke snøen til varig opphold og beboelse, men er en løs, uregulert masse. For å bygge snøhule må snøen ta form og kunne godkjennes som oppholdsrom – det er med andre ord alltid nødvendig med søknad om bruksendring før prosjektet kan iverksettes.

Akkurat som ethvert annet oppholdsrom, må snøhuler innfri en rekke krav hva angår sikkerhet og bokomfort. Kravene er dog noe mildere for snøhuler ettersom bebyggelsen er midlertidig. Du slipper kravet om minimum 2,2 meter under taket, men en takhøyde på rundt én meter burde etterstrebes for å forhindre snø i hår og luer.

Dersom snøhulen skal leies ut, er det andre krav å forholde seg til. Her kan BoligMentoren stille med juridisk hjelp om det skulle oppstå problemer med leietaker i snøhulen.

Krav til energieffektivitet
Alle nye bygg skal etterstrebe energieffektivitet. Påse at snøhulen er tilstrekkelig isolert og at det kun benyttes bærekraftige materialer i byggeprosessen. Sikre at bebyggelsen varer lengst mulig uten behov for snøpåfyll, og merk at produksjon av kunstig snø til snøhulebygging ikke er tillatt!

Isolasjon
Noe mange glemmer når de skal bygge snøhule, er at snøen er kald. Derfor er det viktig med god isolering. Tilføy et ekstra snøbelegg på ytterveggene for å få riktig tykkelse. Slik sørger du for en deilig og stabil innetemperatur på 0 grader. I tillegg til å benytte snø som isolasjon – en klassiker – kan du også bruke is eller kvister. Kvister er et svakt materiale og burde kombineres med snø. Is er hardt og robust, men harde vegger kan være farlig for små snøhulebeboere.

Det er viktig og huske at snøen er kald, så god isolering er viktig når du bygger snøhuler. (Foto: iStock.com).

Våtrom
Inkludering av våtrom i snøhulen frarådes på grunn av mangel på membran og dermed stor fare for vannlekkasjer og isdannelse, noe som kan forårsake skliskader. Sanitærrom frarådes også av hygienske hensyn, og det tilrådes heller at nærliggende innedo eller utedo benyttes.

Belysning og oppvarming
Belysning og oppvarming er mer krevende i snøhuler enn i andre konstruksjoner, av den grunn at dette har en lei tendens til å skade den bærende konstruksjonen ved å smelte vegger og tak. For tilstrekkelig og trygg belysning anbefales lommelykt, mens fakler frarådes. Små stearinlys er godkjent, og kan også brukes til å indikere oksygenmangel. Ved mer eller mindre akutt oksygenmangel, burde det etableres et nytt hull i vegg eller tak for å tilføre nødvendig ventilasjon.

Hva angår oppvarming, er mulighetene begrenset. Etablering av ildsted krever dispensasjon grunnet overhengende fare for kollaps, samt fuktskader som følge av smeltevann. Et lite fyrstikkbål er imidlertid tillatt, forutsatt at det plasseres i et 5 cm dypt hull i gulvet. Den anbefalte metoden for oppvarming i snøhuler er å benytte masse pledd.

Fagfolk
Det er ingen offisielle krav om at det må brukes faglært arbeidskraft når det bygges en snøhule, men om du gjør det selv, pass på å bruke riktig verneutstyr: votter, lue, gjerne parkdress og vanntette sko. Påse dessuten at du ikke får snø i skoene, da blåfrosne tær kan være potensielt helseskadelig. Om du vil overlate arbeidet til profesjonelle, finner du seriøse snøhulebyggere via Byggstart.no.

Kanskje du også liker disse
Elektriker jobber iStock.com
En garasje kan være mye mer enn kun ly for bilen. Du kan f.eks. oppbevare sykler, verktøy, preppe ski og potte om planter uten å bekymre deg for søl. (Foto: Shutterstock).
Bygge om boden iStock.com