Personvernerklæring

BoligMentoren forholder seg til enhver tid gjeldende lovverk om personopplysninger. For deg som medlem innebærer dette at du kan være trygg på at vi bidrar til at personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven. Erklæringen omfatter både innsamlingen av personopplysninger og den senere bruken av disse.

Hvilke opplysninger registreres om deg?

Gjennom medlemskap i BoligMentoren
Ved tegning av medlemskap registrerer vi blant annet navn, adresse, telefonnummer og fødselsdato

Ved bruk av medlemssider og hjemmeside

I henhold til Lov om elektronisk kommunikasjon (Ekomloven) § 2-7b, opplyses det herved at BoligMentoren benytter seg av sesjonsavhengige informasjonskapsler, heretter kalt cookies. Disse slettes etter endt sesjon, det vil si når bruker lukker nettleseren. Cookies brukes blant annet for å registrere at en bruker er inne på nettsiden og hvilke valg han/hun gjør.

Vi benytter oss av Googleanalytics for å analysere bruken av nettsidene våre.

BoligMentoren benytter ikke cookies i den hensikt å kartlegge enkeltbrukeres bruksmønster eller annen informasjon som vil kunne krenke personvernet.

Bruk av opplysningene dine

BoligMentoren er avhengig av personopplysninger for å kunne sende medlemsblader og faktura for medlemskontingent.  Vi jobber stadig med å gi våre medlemmer et bedre tilbud og gjennom våre samarbeidspartnere søker vi å gi deg som medlem attraktive og relevante medlemsfordeler.

Det er kun BoligMentoren og våre samarbeidspartnere som kan få tilgang til medlemslistene. Samarbeidspartnere får tilgang til listen for å informere om medlemsfordeler. Dette er regulert i Markedsføringsloven § 15, 3. ledd. Du som medlem har anledning til å reservere deg mot denne type henvendelser ved å sende oss en epost på post@boligmentoren.no eller du kan gjøre det på din medlemsside.

Databehandlere

BoligMentoren kan la samarbeidspartnere stå for den tekniske delen av databehandlingen. Databehandleren skal etter avtale med oss behandle personopplysningene dine på den måten vi bestemmer.  Det følger av loven at databehandler skal vaske listen mot Reservasjonsregisteret i Brønnøysundregisteret. I utgangspunktet er dette en reservasjon mot telefonsalg, men vi vasker også før utsendelse av epost og sms. Videre pålegger vi databehandleren å sørge for en forsvarlig informasjonssikkerhet og sletting av personopplysninger etter endt aktivitet.

Sletting av opplysninger

Så lenge ditt medlemskap er løpende, vil registrerte opplysninger ikke bli slettet. Ved utmelding vil alle opplysninger om deg slettes etter 3 måneder.