KJØPSVILKÅR OG PERSONVERNERKLÆRING

Som medlem av BoligMentoren, får du:

 • Rask og personlig juridisk veiledning fra ditt første boligkjøp til arveoppgjøret
 • Kyndige rådgivere som gir deg svar og hjelp uansett problemstilling, helt uten ekstra kostnad
 • Gode rabatter og medlemsfordeler fra våre partnere
 • Medlemsbladet vårt tilsendt 4 ganger i året
 • Kontraktene og skjemaene du som boligeier trenger. Vi hjelper deg med utfylling dersom det blir nødvendig

Medlemskontingenten betales for 12 måneder om gangen og medlemskapet løper fra du melder deg inn.  Du må selv si opp medlemskapet. Dersom vi ikke får tak i deg, eller du ikke responderer på påminnelser om ubetalt medlemskontingent vil automatisk utmelding kunne finne sted.

Dersom du har spørsmål om medlemskap hos oss, ta kontakt på post@boligmentoren.no eller på telefon 22 42 17 90. Telefonen besvares hverdager mellom kl. 9 -15.

Ønsker du å avbryte, eller endre din betalingsavtale på Vipps, kan du gjøre det ved å sende oss en e-post.

PERSONVERNERKLÆRING FOR BOLIGMENTOREN

Denne personvernerklæringen forklarer hvordan vi samler inn og bruker (behandler) personopplysninger i virksomheten vår. BoligMentoren – Norges Huseierforbund, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for personopplysninger. 

BoligMentoren – Norges Huseierforbund
Postboks 14 Kristianborg
5822 Bergen
Org.nr: 941 255 280
Tlf: 22 42 17 90
E-post: post@boligmentoren.no

Hvordan vi samler vi inn personopplysninger

Hvilke personopplysninger vi samler inn og hva vi bruker dem til avhenger av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn personopplysninger til formål som angitt nedenfor: 

Medlemskap i BoligMentoren og medlemsadministrasjon

Ved tegning av medlemskap registrerer vi basert på opplysninger fra deg: navn, faktureringsadresse, hjemmeadresse, telefonnummer, e-postadresse og fødselsdato. Innhenting og registrering av slike opplysninger er nødvendig for å oppfylle BoligMentorens forpliktelser overfor deg som medlem i henhold til medlemsavtalen. Herunder å sikre at du mottar medlemsblad og andre nødvendige henvendelser for administrasjon av medlemskapet enten per post eller digitalt. 

Bruk av medlemslister

Det er kun BoligMentoren og våre samarbeidspartnere som kan få tilgang til medlemslistene. Aktuelle samarbeidspartnere som kan bli gitt tilgang til medlemslistene er: 

 • Tryg Forsikring AS
 • Solibo AS
 • Byggstart AS
 • Dalan Advokatfirma DA
 • Harris Advokatfirma AS
 • Advokatfirmaet Rekve Pleym & Co DA
 • F-Tech AS
 • CityMaid Hjemmeservice AS 
 • Unirad AS

Samarbeidspartnere som nevnt over kan få tilgang til listen for markedsføringsformål. Grunnlaget for slik informasjonsdeling er å informere deg om medlemsfordeler, og gi tilbud som er av interesse for deg og dermed oppfylle medlemsavtalen din. 

Før medlemslisten deles med en samarbeidspartner, oppretter vi en datautvekslingsavtale med samarbeidspartneren, eventuelt en databehandleravtale der dette er nødvendig. Samarbeidspartneren er pålagt å behandle personopplysningene dine etter gjeldende lovverk. 

Vi sender slik informasjon til du aktivt har meldt deg ut som medlem, men du kan også fortløpende gjøre reservasjoner mot eller gi samtykker til slik informasjon på Min Side.  

Vi gjennomfører nødvendige tiltak for å sikre at vi holder opplysninger oppdaterte og korrekte, og benytter da leverandører for å oppdatere informasjonen fra andre offentlige tilgjengelige kilder.  

Annen databehandling knyttet til medlemskap

Våre leverandører av IT-tjenester vil kunne ha tilgang til personopplysninger dersom personopplysninger er lagret hos leverandøren eller på annen måte er tilgjengelig for leverandøren i henhold til kontrakten med oss. Leverandørene opptrer i henhold til databehandleravtale og under vår instruks. Leverandøren kan bare benytte personopplysningene for de formålene vi har bestemt og som er beskrevet i denne personvernerklæringen.

IT-support for vår nettside driftes av Limedrop AS og vårt medlemsregister og Min Side driftes av Winorg AS.  BoligMentoren har inngått databehandleravtale med disse selskapene.

Ved nedlasting av gratis husleiekontrakt

Når du som ikke er medlem laster ned vår gratis husleiekontrakt fra https://boligmentoren.no/husleiekontrakt/ registreres  din e-postadresse dersom du eksplisitt gir samtykke til at vi lagrer informasjonen din slik at vi kan sende deg relevant innhold om utleie på e-post. Ønsker du ikke tilsendt informasjon kan du sende en e-post til post@boligmentoren.no.

Hvem vi deler personopplysninger med

For å kunne drive virksomheten vår effektivt og sikkert, er vi noen ganger nødt til å dele personopplysningene dine med parter som:

Databehandlere: leverandører av ulike tjenester som behandler personopplysningene dine på våre vegne*

Profesjonelle rådgivere fra bransjer som advokat, finans, regnskap, revisjon og forsikring

Brukerstøtte for IT- og administrasjonssystemer.

Vi krever at alle vi deler personopplysningene dine med sikrer dataene dine i henhold til god informasjonssikkerhet og etter kravene i personvernforordningen. Vi inngår databehandleravtale med alle som behandler data på våre vegne, og taushetserklæringer etter behov.

* Vi bruker databehandlere for:

E-post

Bokføring, lønnskjøring, regnskap og fakturering

Annonseverktøy

Statistikk og analyse

På grunn av sikkerhet har vi ikke spesifisert disse ved navn, men ta gjerne kontakt med oss hvis du vil vite mer.

Sletting av opplysninger

Så lenge ditt medlemskap er løpende, vil registrerte opplysninger ikke bli slettet. Ved endring av opplysninger, eksempelvis ny adresse, vil utdaterte opplysninger bli slettet. Ved utmelding eller automatisk utmelding vil alle opplysninger om deg slettes eller anonymiseres.

Dine rettigheter

Som registrert i vårt system har du rett på innsyn i egne opplysninger. Du har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger BoligMentoren ikke har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert. Krav fra deg skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.

Ved bruk av hjemmeside