På vei mot et forbud for gamle ovner?

Høsten er rett rundt hjørnet, og for noen er allerede fyringssesongen i gang. Derfor er det lurt å sjekke ovnen din. Hvis den er fra før 1998, bør du vurdere å skifte den ut. Årsaken er at gamle ovner produserer fem til seks ganger så mye svevestøv som nye rentbrennende ovner. Ny forskning viser at svevestøv er mer helseskadelig enn tidligere antatt. 

Tekst: Pernille Ebbestad Holo – radgiver@boligmentoren.no

Vedovnen er fortsatt en av de mest brukte varmekildene i norske boliger. Mange av vedovnene rundt om i Norge er kjøpt etter 1998, men ifølge en pressemelding fra Norsk Varme, er det fortsatt omtrent to millioner eldre ovner fra før 1998 i bruk. Eldre ovner står for over 80 prosent av svevestøvutslippet som er relatert til vedfyring. Er du én av de omtrent to millioner eierne av en eldre vedovn, taler både helse- og miljøhensyn for at du burde skaffe deg en ny rentbrennende ovn. 

Flere fordeler med nye ovner

Forskning viser at utslipp av svevestøv fra gamle ovner er mer skadelig enn antatt. (Foto: (Helene Aarnes).

Nye rentbrennende ovner er mer brannsikre og energieffektive sammenlignet med eldre ovner. I eldre ovner er det ofte lav oksygentilførsel, som fører til en lite effektiv forbrenning med høye forurensende utslipp. I rentbrennende ovner er det installert en etterbrenner, der gasser og partikler som ellers er uforbrent brennes opp. På denne måten omdanner rentbrennende ovner mer av energien til varme enn de eldre ovnene. Med mer effektiv forbrenning kan det også spares penger på for eksempel ved.

I tillegg er nye rentbrennende ovner mindre forurensende enn eldre ovner. De eldre ovnene produserer mye svevestøv, som er mer helseskadelig enn tidligere antatt. Folkehelseinstituttet opplyser at svevestøv kan lede til utvikling og forverring av luftvei, hjerte- og karsykdommer.

De sier videre at personer med astma eller andre luftveissykdommer er særlig utsatt ved eksponering. På grunn av vedfyring og veitrafikk på kalde dager med tørr luft, er konsentrasjonen av svevestøv er særlig høy på vinteren.

Ovnsforbud i Bergen kommune

Bergen har vedtatt at alle eldre ovner må byttes ut innen 2021. (Foto: Helene Aarnes).

I Bergen kommune er det tatt grep for å hindre svevestøvutslipp på grunn av vedfyring, som er et økende forurensningsproblem. Bystyret har vedtatt at alle eldre ovner må skiftet ut innen 2021. Forbudet gjelder ikke-rentbrennende ildsteder, som åpne peiser, oljefyrte ildsteder og ved- og koksovner, installert før 1998.

Et lignende forbud har vært foreslått i andre kommuner, som i Oslo, og fyringsbransjen har selv tatt til orde for at eldre ovner bør forbys i hele landet. I årene som kommer kan det dermed godt tenkes at andre kommuner også innfører ovnsforbud.

Pant for gamle ovner

Vurderer du å skifte ut den gamle ovnen, bør du kontakte kommunen din og høre om de har en vrakpantordning. På grunn av miljøkonsekvensene eldre ovner medfører, har flere norske kommuner innført en ordning der du får et pengebeløp for å skifte ut den gamle ikke-rentbrennende ovnen med en ny rentbrennende ovn.

I Bergen kommune kan du få kr. 5000,- og Oslo kommune tilbyr kr. 6000,- innenfor Ring 3. I tillegg har Enova en tilskuddsordning hvis du ønsker å installere varmepumpe, eller andre miljøtiltak i din bolig.

Det er viktig å holde varmen, men sjekk om du har en vedovn som forurenser mer enn den varmer. (Foto: istockphoto.com).