På tide å måke taket?

Snøen har lavet ned flere steder i landet den siste tiden. Det er derfor viktig å måke både hus- og hyttetaket, for tung og våt snø kan føre til at taket kollapser 

Tekst og foto: Helene Aarnes helene@boligmentoren.no

Klimaet er i endring og kan gi våtere vinternedbør og store, plutselige snømengder som mange bygninger ikke er dimensjonert for.

Går døren tregt?

Det er viktig at du følger med på eventuelle endringer i huset når det er mye snø på taket. Hvis vinduer og dører begynner å gå tregt, eller du kan se nedbøyninger eller andre endringer i huset, kan det være et varsel om for høy belastning. Hvis taket har mye snø, kan du også høre knirk og smell i konstruksjonen. Det er lite trolig noen fare, men et tegn på store belastninger på taket.

Når du måker taket, bør det gjøres slik at takflatene hele tiden har mest mulig jevn belastning. Hvis taket skjevbelastes kan det være mer kritisk enn en større, jevnt fordelt belastning. Det er også lurt å la det være igjen en 10-20 cm snø på taket, da unngår du å skade taktekningen, sier seniorforsker Trond Bøhlerengen ved SINTEF Byggforsk, på deres nettsider.

Ikke glem å sikre deg forsvarlig når du måker taket. Unngå i tillegg å lage renner på tvers av takfallet, siden dette kan føre til at store snømengder settes i bevegelse samtidig.

Når må taket måkes?

SINTEF Byggforsk har i samarbeid med Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) utarbeidet retningslinjer for når du bør vurdere å måke taket. Ut fra når huset ditt er bygd, kan man gi noen tommelfingerregler:

  • 1949–1969: Kritisk snølast for lette takkonstruksjoner er 150 kg/m2 (se under for snødybde), mens tunge tak tåler noe mer.
  • 1970–1979: Kritisk snølast er rundt 150 kg/m2
  • Etter 1979: Man kan anta at kritisk snølast på tak tilsvarer de snølastene på mark som er angitt i NS 3479 (Norsk Standard) for hver kommune, dvs. vanligvis 150-350 kg/m2. Dette finner du også i Byggforskserien 471.041 Snølast på tak.

 

Maksimal snødybde på tak før måking må iverksettes:

Snøtype og egenvekt                                   Kritisk snølast

                                                                             150 kg/m2       250 kg/m2       350 kg/m2

Gammel snø (300 kg/m3)                                0,5 m               0,8 m                1,2 m

Våt snø (400 kg/m3)                                         0,4 m               0,6 m                0,9 m

Tung, våt snø er viktig å få måkt av taket.