Høyre og Venstre danner mindretallsbyråd i Oslo med Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti som støttepartier. Av samarbeidsavtalen som nå er godkjent fremgår det at eiendomsskatten på folks hjem skal fjernes i løpet av fireårsperioden.

Tekst: Vidar Heimset – post@boligmentoren.no

Mange boligeiere har hatt en eksplosiv økning i utgifter knyttet til boligen sin og står nå i en særlig utfordrende økonomisk situasjon. Da er det kjærkomment når det signaliseres fra Oslo at eiendomsskatten er på retrett. Reduksjon eller fjerning av eiendomsskatten, eller en oppjustering av bunnfradraget, er lavthengende frukt i mange kommuner.

Vi i BoligMentoren forventer at flere kommuner nå følger hovedstadens eksempel og letter folks hverdag økonomisk. Ifølge tall fra SSB har 322 av 356 kommuner per 16. juni 2023 innført eiendomsskatt. Statistikken fra SSB viser store ulikheter fra kommune til kommune, og spesielt interesserte kan lese seg opp her før de utfordrer sine lokalpolitikere.

Eiendomsskatt i Oslo i dag

Bystyret i Oslo vedtok 16. desember 2015 å innføre eiendomsskatt i Oslo kommune.

Den alminnelige skattesatsen for Oslo kommune var opprinnelig foreslått satt til 3,9 promille i 2024. Skattesatsen for boligdelen i eiendom med selvstendige boenheter var videre foreslått satt til 3 promille. Videre var forslaget at det skulle gis inntil 4 millioner kroner i bunnfradrag for hver selvstendig boenhet.

Mange av våre medlemmer i Oslo kommune trenger de lettelsene de kan få, og vi venter i spenning på hvor stor reduksjonen i eiendomsskatten blir i byrådets første år.

BoligMentoren kjemper videre

BoligMentoren har i en årrekke inngitt høringssvar til fastsettelsen av eiendomsskatt i Oslo kommune.

Vi ønsker eiendomsskatten avviklet i sin helhet. Ordningen med eiendomsskatt slik den i dag er organisert, er svært uheldig. Skatt på eiendom er i seg selv en dårlig måte å skattlegge enkeltpersoner på, og som de fleste andre skatter og avgifter rammer den sterkest de som har minst, nemlig unge i etableringsfasen som allerede har store utgifter på boligen sin.

Det er etter BoligMentorens mening svært urettferdig at eiendomsskatten rammer så ulikt som den gjør, ved at den enkelte kommune selv bestemmer om det skal innkreves eiendomsskatt. I tillegg er det slik at kommunen selv bestemmer hvem i den enkelte kommune som skal betale denne skatten. BoligMentoren mener at eiendomsskatt skal være et statlig anliggende i likhet med alle andre skatter.

Kanskje du også liker disse
Nærstående vil typisk være utleier nære familie. (Foto: iStock.com).
Mange utleiere har reisekostnader. (Ill. foto: iStock.com)
Viktig endring for de med felles lån i årets skattemelding. (Ill. foto: iStock.com).
I 2022 tok flere eiendomsbaroner med seg formuen og flyttet til Sveits pga gunstige skatteregler. Nå strammes utflyttingsskatten inn. (Ill. foto: iStock.com).
Skatt utleie (Foto: iStock.com).