Oppgrader forsikringene dine

– Når livet endrer seg, må forsikringsavtalene endres. Mange er underforsikret. Dette kan gjøre at du taper penger om ulykken er ute, forteller produktsjef Jostein Kalvenes i Tryg forsikring. 

Tekst: Helene Aarnes – helene@boligmentoren.no

Det er viktig å gå gjennom forsikringene dine årlig. (Foto: Tryg forsikring).

I løpet av et år snakker Tryg Forsikring med flere tusen av sine kunder. Samtalen ender som oftest opp med at kundene gjør endringer i forsikringene sine. Dette kan ha stor betydning for økonomien om noe uforutsett skulle skje.

– Det ligger også en ekstra trygghet i å være godt forberedt på ulykker og sykdom ved å ha rett forsikring, forteller Jostein Kalvenes, produktsjef Tryg Forsikring. 

Sparer penger og får en tryggere hverdag

Forsikringene dine er som oftest et speilbilde av det du eier og familiesituasjonen din, derfor er det viktig at de er oppdatert. En rådgivingssamtale tar 10-15 minutter og alle oppgitte opplysninger blir gått gjennom, og det blir stilt en rekke kontrollspørsmål for å finne ut av dine behov. Denne gjennomgangen kan for eksempel avdekke at huset er bygget på, du har anskaffet hund, eller hatt andre endringer i livet.

– En gjennomgang gjør at du får de forsikringene du trenger, og hverdagen blir litt tryggere for deg og familien din, sier Kalvenes.

Norske hjem er underforsikret

Mange husstander i Norge er underforsikret på innbo – det vil si at alt du har av verdi inne i huset, er verdsatt lavere enn det bør.

– Årsaken er gjerne at det er vanskelig å forestille seg verdien på alt du eier. I tillegg kan du ha skaffet deg mye nytt på innbofronten siden siste forsikringssjekk, som kanskje var tilbake i 2013. Når verdien av innboet ditt øker, må du huske å oppdatere forsikringsselskapet på forsikringssummen. Dette er viktig, for ved brann eller innbrudd er det veldig kjedelig å være underforsikret. Da får du utbetalt det du hadde av verdier i 2013. Slik kan du tape penger på ikke å oppdatere oss i Tryg, sier Kalvenes.

Han anbefaler at du går gjennom eiendelene dine rom for rom og summerer til slutt. På tryg.no finner du en innbokalkulator, utarbeidet av Finans Norge, som baserer seg på et gjennomsnittsbehov-

– Det er også viktig å informere oss hvis du oppgraderer hus eller fritidsbolig på andre måter. Skaffer du deg alarm, og glemmer å si ifra, kan du tape vår rabatt – som fort kan utgjøre noen hundrelapper, forteller Jostein Kalvenes.

Naturskader påvirker pris

Naturskader påvirker prisen på forsikringen. (Ill. foto: iStockphoto.com).

Både vær og klima er i stadig endring, dette er også med på å påvirke forsikringsbransjen.

– Naturskader gjøres opp av de ulike forsikringsselskapene, deretter utlignes de mot Naturskadepoolen, som er en fellesordning for alle norske naturskader. Det som er nytt de siste årene er at det kommer mange flere skader som minner om naturskader, men ikke faller inn under definisjonen, som for eksempel kraftige skybrudd. Disse utbetalingene må selskapene dekke av egne reserver og er med på å drive erstatningene opp, forteller Kalvenes. 

Gjør klimaendringene det dyrere å forsikre boligen/hytta?

– Ja, vi ser dessverre at dette er medvirkende til å påvirke prisene. 

Har det betydning hvor i landet du bor – om det er mer værutsatt eller ikke?

– Alle selskap har en form for geografisk prising, og dette med vær er også noe som spiller inn på prisene. Naturskadepremien som betales er lik for alle deler av landet, men skader som skyldes for eksempel brann, vanninntrenging og frost prises ulikt ut fra hvor risikoen er lav eller høy, avslutter Jostein Kalvenes.