Om BoligMentoren

BoligMentoren (Norges Huseierforbund) ble etablert i 1912, og er en riksdekkende interesseorganisasjon for boligeiere.

Vi er partipolitisk nøytral, og arbeider på tvers av de politiske skillelinjene for å påvirke saker som angår alle boligeiere. I mer enn 100 år har vi arbeidet for boligeiers interesser opp mot politikere i saker som angår eiendom og bolig. Vi er politisk aktive og deltar på høringer.

Hovedkontoret til BoligMentoren ligger i Bergen.

Les mer om de ansatte her

Betalingsinformasjon
Grunnet økte utgifter til porto ser BoligMentoren seg nødt til å legge på et fakturagebyr til de som velger papirfaktura. E-postfaktura er gebyrfritt. Gi oss beskjed om du ønsker dette på tlf. 22 42 17 90 eller send en e-post til: post@boligmentoren.no. Er du ikke allerede medlem, kryss på på e-postfaktura på skjemaet når du melder deg inn.