Om BoligMentoren

BoligMentoren (Norges Huseierforbund) ble etablert i 1912, og er en riksdekkende interesseorganisasjon for boligeiere.

Vi er partipolitisk nøytral, og arbeider på tvers av de politiske skillelinjene for å påvirke saker som angår alle boligeiere. I mer enn 100 år har vi arbeidet for boligeiers interesser opp mot politikere i saker som angår eiendom og bolig. Vi er politisk aktive og deltar på høringer.