OM BOLIGMENTOREN

BoligMentoren (Norges Huseierforbund) ble etablert i 1912, og er en riksdekkende interesseorganisasjon for boligeiere.

Vi er partipolitisk nøytral, og arbeider på tvers av de politiske skillelinjene for å påvirke saker som angår alle boligeiere. I mer enn 100 år har vi arbeidet for boligeiers interesser opp mot politikere i saker som angår eiendom og bolig. Vi er politisk aktive og deltar på høringer.

BOLIGMENTOREN

Postadresse:
Postboks 14 Kristianborg
5822 Bergen

Besøksadresse:
Kanalveien 62
5068 Bergen

E-post: post@boligmentoren.no

Tlf: 22 42 17 90

Telefontid: kl. 09.00-15.00

Org.nr: 941 255 280

ANSATTE

Vidar Heimset
Daglig leder/juridisk rådgiver
Tlf: 22 42 17 90
E-post: vidar@boligmentoren.no

Cathrine Kaarbø Skogstrand
Markedsansvarlig
Tlf: 22 42 17 90
E-post: cathrine@boligmentoren.no

Ole Christian Juriks
Juridisk rådgiver
Tlf: 22 42 17 90
E-post:
ole@boligmentoren.no

Helene Aarnes
Redaktør
Tlf: 90 63 86 36
E-post:
helene@boligmentoren.no