Økt nettleie for nettkunder uten AMS-måler

Er du innvilget fritak for AMS-måler, eller er nettkunde som ikke har gitt tilgang til bytte av måler, kan du i år få et avlesingsgebyr på over 2000 kroner .

Tekst: Vidar Heimset – vidar@boligmentoren.no

Per 1. januar 2019 skal alle nettkunder i Norge ha fått installert ny automatisk strømmåler (AMS-måler), eller i alle fall ha fått muligheten til slik installasjon. Nettkunder som er innvilget fritak for AMS-måler (etter § 4-1 i Måle- og avregningsforskriften) og nettkunder som ikke har gitt nettselskap adgang til bytte av måler, vil i 2019 få økt nettleie.

Gebyr på over 2000

NVE har uttalt dersom nettselskapene ikke krever inn et slikt avlesingsgebyr, må kostnaden for manuell avlesing dekkes av de øvrige strømkundene. NVE har slått fast at gebyret ikke skal være større enn kostnadene nettselskapet har med manuell avlesning. Gebyret skal heller ikke øke nettselskapenes overskudd. BoligMentoren har sett eksempler på at et slikt gebyr synes å være satt til kroner 2 370,- årlig. En eventuell klage på slikt gebyr fra den enkelte nettkunde bør da stille spørsmål ved om nettselskapet virkelig har en så høy kostnad ved manuell avlesning fra en enkeltkunde, og det bør etterspørres dokumentasjon for slik kostnad.

Omleggingen til AMS-målere skal gi økt effektivitet og lavere kostnader i hele måleverdikjeden – fra registrering og innsending av data, til behandling av data og utsending av faktura. BoligMentoren kan ikke se at dette kommer den gjengse nettkunde til gode i form av redusert nettleie.

Du kan klage på gebyret og bør da spørre om det virkelig koster så mye å lese av strømmen manuelt hos enkeltkunder, og kreve dokumentasjon.