Økning i boliger – men det er ikke nok

– Markedsaktiviteten i februar for salg og igangsetting av nye boliger ligger betydelig høyere enn samme måned i fjor, sier Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening i en pressemelding.

Det er en oppgang i igangsettingen på 65 prosent, mens salget har økt 20 prosent sammenlignet med februar i fjor.

– Vi merker oss med glede at igangsettingen av leiligheter nå virkelig er i gang etter godt salg siden i fjor høst. Det ble igangsatt 146 prosent flere leiligheter i februar 2015, sammenlignet med samme måned i fjor. Også eneboliger og småhus opplevde en økning i igangsettingen med hhv 10 prosent og 52 prosent. Dette er den beste februarmålingen vi har registrert siden målingen startet på månedsbasis i 2010, fortsetter Jæger.

Høy optimisme

Det er en salgsoppgang i februar 2015 mot februar 2014. Også her øker leilighetsmarkedet mest med en oppgang på 60 prosent. Eneboliger har en salgsvekst på 20 prosent, mens småhus har en nedgang på 25 prosent, sammenlignet med februar 2014.

– Det er fortsatt en høy optimisme blant boligprodusentene, med en markant forventning om en ytterligere bedring i markedsbildet på 3- og 12 måneders basis.

– Den 12 måneders rullerende igangsettingen av boliger (feb14-feb15) ligger på 26 548 boliger, sier Jæger. Det er gledelig at igangsettingen tar seg opp, men det er fortsatt et godt stykke igjen til å dekke det årlige bolighovet på 37 000 nye boliger, sier Jæger.

De har også en kommentar til Finanstilsynets forslag til ny utlånspraksis for boliglån.

– Vi konstaterer at Finanstilsynet nok en gang vil gjøre det vanskeligere for de unge å komme inn på boligmarkedet. Disse forslagene vil ikke føre til økt boligbygging, noe som Norge trenger. Det kan være at dette er sosial bankpolitikk, men dette er ikke sosial boligpolitikk, sier Jæger.