Boligmarkedet får eget forskningssenter

Boligmarkedet har stor betydning for den enkelte og for økonomien som helhet. Likevel er det lite forskning på dette feltet. Finansminister Siv Jensen ønsker å dempe synsing og spekulasjoner, og åpnet fredag et eget boligforskningssenter, finansiert av regjeringen.

Tekst: Helene Aarnes – helene@boligmentoren.no

Finansminister Siv Jensen. (Foto: Alexander Helberg).

– Ved å etablere et senter for boligmarkedsforskning, som skal ha frihet til å tenke nytt og langsiktig, legger vi til rette for at Norge i fremtiden har et solid fagmiljø innen bolig, sier finansminister Siv Jensen (Frp), i en pressemelding.

Regjeringen har gitt OsloMet, og de to private aktørene Samfunnsøkonomisk analyse og Eiendomsverdi, i oppdrag å etablere et nytt senter for boligmarkedsforskning. Senteret skal sette seg inn i boligmarkedet og bidra til styrke kunnskapen om boligmarkedet gjennom forskning, utdanning, nettverksbygging og formidling, og bli et nasjonalt fagmiljø innen boligforskning.

Ønsket til regjeringen er også at senteret vil kunne forutse forandringer som måtte komme i boligmarkedet.

BoligMentoren ser positivt på etableringen av forskningsenteret.

– Vi ser at det er behov for mer kunnskap om det norske boligmarkedet, og mener et slikt forskningssenter er et egnet tiltak for å imøtekomme behovet. Vi håper forskningssenteret kan føre til en mer helhetlig boligpolitikk, som vil ha positive ringvirkninger på boligmarkedet, for eksempel ved at flere unge får kjøpt seg bolig, uttaler juridisk rådgiver Pernille Ebbestad Holo.

Faglig møteplass

BoligMentoren synes det er positivt med et eget senter for boligforskning. (Ill. foto: iStockphoto.com).

OsloMet uttaler at den samfunnsøkonomiske ekspertisen om boligmarkedet i dag er fragmentert og at det finnes få uavhengige forskningsmiljøer. Mye av forskningen om boligmarkedet er fra andre land, og regjeringen har etterlyst mer forskning på det norske boligmarkedet.

– Vi trenger mer forskning for å få en bedre forståelse av hva som påvirker og driver det norske boligmarkedet. Dette senteret vil samle og bygge opp et solid og tungt fagmiljø som vil bidra med kvalitetskontrollert kunnskap om boligmarkedet, sier Erling Røed Larsen, som skal lede det nye senteret.

Røed Larsen er til daglig forskningssjef i Eiendomsverdi.

– Det er viktig for samfunnet og myndigheter å forstå boligmarkedet fordi det er i dette markedet mesteparten av egenkapitalen til de fleste husholdningene er. Bevegelser i boligmarkedet kan også påvirke norsk økonomi, sier han.

Bærekraftig boligmarked

Erling Røed Larsen fremhever at det trengs forskningsbasert kunnskap om det norske boligmarkedet for å hindre at husholdningene tar for mye risiko, og at myndighetene kan treffe politiske tiltak som stimulerer til et bærekraftig boligmarked.

Senteret skal blant annet forske på mikro- og makroaspekter, og temaer vil være boligbygging og boligpriser, regionale boligmarkeder, byggekostnader og tomtepriser, regulering av boligmarkedet og hvordan tilrettelegge for et bærekraftig boligmarked.

Mer treffsikker boligpolitikk

Regjeringen har lovet å bevilge en støtte på 4,5 millioner kroner i året i tre år, med mulighet for forlengelse. (Ill. foto: iStockphoto.com).

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland sier utviklingen i boligmarkedet har stor betydning for velferdssamfunnet.

– Vi trenger forskning for å forstå bedre hvordan offentlige reguleringer påvirker byggetakt og boligpriser, og hva som driver boligprisene i de ulike delene av landet. Vi er trygge på at det nye senteret vil gi oss bedre beslutningsgrunnlag for mer treffsikker politikk, sier hun.

Oppdraget fra regjeringen innebærer en støtte på 4,5 millioner kroner i året i tre år, med mulighet for forlengelse i inntil fem år. Det innebærer støtte i inntil åtte år og en totalsum på 36 millioner kroner.