Svart arbeid er uakseptabelt og kriminelt

Svart arbeid er helt uakseptabelt. Både den som kjøper og selger svarte tjenester er kriminelle. Kjøp av svart arbeid er å stjele fra de som følger loven. Svart økonomi er en av de største truslene mot velferdsstaten.

Tekst: Helene Aarneshelene@boligmentoren.no

Denne kraftsalven kommer fra direktør i Byggenæringens Landsforbund (BNL), Jon Sandnes. Han er en aktiv deltaker i kampen mot svart arbeid, og ser svært alvorlig på hvordan det har vært en økning i svart arbeid de siste årene. Mye av veksten er i oppussingsmarkedet.

Enorme svarte verdier
Oppussingsmarkedet anslås å ligge på omkring 63 milliarder, og har hatt en formidabel vekst i løpet av de siste ti årene. Dette er enorme verdier, og selv om det ikke finnes offentlige anslag på omfanget av svart økonomi, er det grunn til å tro at en stor del av markedet er helt svart eller også grått, uttaler Sandnes.
– I for lang tid har vi sett på svart arbeid kun som et tap av skatteinntekter. Men det dreier seg om mer enn det; det dreier seg om arbeidsvilkårene for arbeidstakerne, det dreier seg om rekruttering til næringen ettersom de som jobber svart fortrenger seriøse firmaer med lærlinger. Og veldig ofte er svart arbeid dårlig arbeid med mye feil og mangler.

Hvorfor tror du andelen av useriøs arbeidskraft øker spesielt i oppussingsmarkedet?
Når andelen useriøse bedrifter øker, så er det fordi de kriminelle ser store muligheter for vinning og at det er liten sjanse for å bli tatt. Dette markedet veldig stort og aktiviteten her har i svært stor grad gått under radaren til myndighetene. Mye av arbeidene skjer hjemme i den private sfæren hos folk og der er det få tilsyns – og kontrollmyndigheter som har myndighet til å gå inn, uttaler Sandnes.

Store konsekvenser
I FAFO-rapporten: Privatmarkedet i byggenæringen – Usynlig arbeidsmarked i de tusen hjem, som ble utgitt tidligere i år – har forskerne sett nærmere på motivasjon for og omfanget av kjøp av svart arbeid i privatmarkedet i byggenæringen. Rapporten viser blant annet at den viktigste årsaken til bruk av svart arbeidskraft er at folk vil pusse opp billig. Den viser også at dette får store konsekvenser for de seriøse aktørene – det kommer også frem at nesten en tredjedel av bedriftslederne i byggenæringen mener det har blitt mer svart arbeid i deres bransje de siste fem årene.
-Dette er svært alvorlig både for byggenæringen og for samfunnet. Vi har sett en utvikling de siste årene der useriøse aktører og bedrifter som driver i gråsoner, fortrenger de seriøse aktørene. Svart arbeid er ikke noe nytt fenomen – men det har økt i omfang de siste årene. Samfunnet taper store verdier som en følge av svart arbeid og dermed svekkes finansieringen av velferdsstaten. For næringen og for samfunnet er det også bekymringsfullt at rekrutteringen til byggenæringen svekkes, og dermed evne og kapasitet til å løse store samfunnsutfordringer knyttet til befolkningsvekst og klimaendringer, sier Jon Sandnes.

Hvem har ansvaret?
Hvem som har ansvaret for økningen i bruken av svart arbeid, om det er tilbudssiden, eller om det er den økte etterspørselen, ønsker Sandnes å se i et litt bredere perspektiv. Han sier at Norge har vært relativt uberørt av finanskrisen. I tillegg har utvidelsen av EU og Schengen bidratt til at arbeidstakere fra særlig Øst-Europa har kunnet komme hit og søke jobb. Dette har igjen ført til en situasjon som mange useriøse aktører har sett sitt snitt til å utnytte.
– Samtidig er det dessverre slik at mange forbrukere og huseiere har få skrupler med å kjøpe tjenester svart. Jeg tror det viktige er at alle – vi i næringen, myndighetene og forbrukerne (byggherrene) tar et ansvar for å bekjempe svart arbeid, sier han.

Resten av saken kan du lese i Huseierinfo nr. 4-2014.