Enkle tiltak kan senke radonnivået

Radon utgjør en stor helserisiko for de som blir eksponert. Tiltakene for å redusere radoneksponeringen behøver ikke være dyre og omfattende. Fra årsskiftet stilles det krav til radonnivå for utleieboliger.

Tekst: Helene Aarnes – helene@boligmentoren.no

Beregninger viser at radon årlig fører til over 300 dødsfall i Norge som følge av lungekreft. Statens strålevern foretok målinger og kartlegging av radon i inneluft i utvalgte områder, i samarbeid med 158 av landets kommuner tilbake på begynnelsen av 2000-tallet. De anslår at 450 000 nordmenn bor i en bolig med for høye radonverdier. Fra nyttår ble også alle som leier ut bolig ansvarlig for at radonnivået i utleieboligen er under gitte grenser. Konsekvensene ved ikke å gjøre det, kan bli store.

Farlig gass
Radon er en usynlig og luktfri gass, som dannes kontinuerlig i jordskorpa. Utendørs er konsentrasjonen av radon normalt lav, og det er først når gassen siver inn i huset og konsentreres i innemiljøet, at helsefaren oppstår.

Statens strålevern anbefaler at alle måler radonverdien i huset sitt, selv om det kan være store lokale forskjeller over hele landet.
— To hus som ligger rett ved siden av hverandre kan ha helt forskjellig konsentrasjon av radon, og det er avhengig av både bygningen og grunnen. Den eneste sikre måten å finne ut om boligen din er eksponert for radon eller ikke, er å måle, forteller rådgiver Bård Olsen i Statens strålevern.

Sprekker og utettheter
Radongassen siver inn gjennom sprekker og utettheter mellom byggegrunnen og bygningen.
– Om vinteren er radonkonsentrasjonen høyest og mest stabil. Årsaken er at vi lufter mindre gjennom denne årstiden. Kulden ute og varmen inne skaper et undertrykk i boligen, som fører til at mer jordluft suges inn. Hvor mye som kommer inn avgjøres av hvor tett boligen er konstruert mot grunnen, sier Olsen.

Nyere boliger bygget etter nytt regelverk fra 2010 skal ha gjort forebyggende tiltak mot grunnen, men Statens strålevern anbefaler likevel at alle måler radonnivået, ikke minst for å se om tiltakene hjelper.

Hvordan måle radonverdi?
Det er fra midten av oktober til midten av april som er tiden for å måle radon, og du bør minimum måle i to oppholdsrom i boligen. Radonkonsentrasjonen varierer mye, og den lange måleperioden må til for at resultatene skal bli sikre nok. Har du to etasjer, mål i hver etasje. Hvis du har en større bolig eller utleieenhet, bør du også vurdere å måle i flere rom. Oppholdsrom er stue, barnerom og soverom. Måleenheten bør ikke plasseres på gulvet, men oppå et bord, eller henge fra taket.

For blokker forteller Olsen at det må måles i første og andre etasje i tillegg til eventuelle oppholdsrom i kjeller eller sokkeletasje. For terasseleiligheter anbefales det at det måles i etasjer med bakkekontakt, og etasjen over. Med bakkekontakt menes både bakken under og terrengkontakt, for eksempel i bakkant av bygget.
– I blokk eller bygård er sannsynligheten for store radonkonsentrasjoner i etasjer høyere enn tredje etasje normalt veldig liten. Men er du usikker, så foreta en måling, sier han.

Les hele artikkelen her: (Lenke til pdf på medlemssider).